Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYıldız, Mustafa
dc.contributor.authorTerzi, Hakan
dc.contributor.authorAkçalı, Nermin
dc.date2015-02-27
dc.date.accessioned2015-02-27T11:20:50Z
dc.date.available2015-02-27T11:20:50Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn2147-5296
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/2388
dc.description.abstractTuzluluk dünya genelinde ürün kaybına neden olan önemli faktörlerden biridir. Tarımsal açıdan önemli bitkilerde ürün potansiyelinin yaklaşık yarısının tuzluluktan dolayı kaybedildiği tahmin edilmektedir. Bu nedenle, artan nüfusun besin ihtiyacının karşılanması için tuzluluğa toleranslı tarımsal bitkiler geliştirilmelidir. Geleneksel ıslah veya modern moleküler biyoloji yaklaşımları tuz stresi altında bitki büyüme ve üretkenliğini en iyi duruma getirmek için uygulanmaktadır. Buna rağmen, tuz toleransı bakımından tarımsal bitkilerin ıslahı karmaşıklık ve kalıtsal zorluklardan dolayı sınırlanmaktadır. Alternatif bir diğer yaklaşım ise başlıca bitki büyüme düzenleyicilerinin dışsal uygulanması ile tuz toleransının arttırılmasıdır. Bitki büyüme düzenleyicilerinin kuraklık, ağır metal, tuzluluk, düşük ve yüksek sıcaklık gibi streslere karşı toleransı arttırdığı kanıtlanmıştır. Bitki büyüme düzenleyicileri arasında yer alan salisilik asit (SA) ve poliaminler (PA’lar) kapsamlı şekilde çalışılmıştır. Hem SA hem de PA’ler tuz stresi altında bitki büyüme ve gelişimini etkileyen çeşitli fizyolojik rollere sahiptir. Bu derlemede, SA ve PA’lerin biyosentetik yolları ve fizyolojik etkileri tanımlanmıştır. Ayrıca, tuz stresine maruz bırakılan bitkilerde dışsal SA ve PA uygulamalarının etkisi tartışılmıştır.en_US
dc.description.abstractSalinity is one of the major factors that cause crop loss worldwide. It has been estimated that about half of the yield potential of major crops are lost due to salinity. Therefore, crops with tolerance to salinity should be developed to feed the increasing world population. The conventional breeding or modern molecular biology strategies have been employed to maximize plant growth and productivity under salinity stress. However, breeding of crops for salt tolerance is limited due to its own complexities and hereditary difficulties. An alternative approach is to enhance salt tolerance through exogenous application of certain plant growth regulators. Plant growth regulators have proven to increase stress tolerance of plants such as to drought, heavy metals, salinity, low and high temperature stresses. Among these plant growth regulators salicylic acid (SA) and polyamines (PAs) have been studied most extensively. Both SA and PAs play diverse physiological roles, which are affecting plant growth and development under salinity stress. In the present review, we have described the biosynthetic pathways and physiological roles of SA and PAs. Moreover, the effects of exogenous applications of SA and PAs on the plants exposed to salinity stress have also been discussed.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSalisilik Asiten_US
dc.subjectPoliaminleren_US
dc.subjectTuz Toleransıen_US
dc.titleBitki Tuz Stresi Toleransında Salisilik Asit ve Poliaminleren_US
dc.title.alternativeSalicylic Acid and Polyamines in Plant Salt Stress Toleranceen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalFen ve Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümüen_US
dc.identifier.volume12en_US
dc.identifier.startpage7en_US
dc.identifier.endpage22en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record