Show simple item record

dc.contributor.authorÖzkul, M. Murat
dc.date2015-03-05
dc.date.accessioned2015-03-05T08:55:24Z
dc.date.available2015-03-05T08:55:24Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.issn1302-1265
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/2495
dc.description.abstractSanayi toplumunun örgütlenme biçimi, modern insanın yabancılaşmasında ve siyasal karar sürecine katılamamasında önemli bir faktördür. Modern örgüt kuramlarının etkisiyle, kararda etkili olmak bir uzmanlaşma sorunu haline getirilmek suretiyle, kararda etkili olmak modern insandan uzaklaştırılmaktadır. Bu durum modern insanı pasif bir obje haline dönüştürmektedir. Bütün makele boyunca endüstri toplumu ile onun siyasal kurumları ve katılımcı birey arasındaki gerilim tartışılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe organizational form of industrial society is a dominant factor in alienation and not participating in decision making process itself. With the effects of modern organiziation teories, because being influential in decision is a matter of specialization, being influential in decision is getting away more and more for modern human. This situation transforms modern human into passive objects. Through all paper the tension between industrial societies with its political institutions and individual is discussed.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKatılımen_US
dc.subjectModern Bireyen_US
dc.subjectSiyasal Sistemen_US
dc.subjectSiyasal Kurumlaren_US
dc.titleModern Birey ve Katılımen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalSosyal Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümüen_US
dc.identifier.volume3en_US
dc.identifier.startpage139en_US
dc.identifier.endpage143en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record