Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYılmaz, Özer
dc.date2015-03-05
dc.date.accessioned2015-03-05T09:02:01Z
dc.date.available2015-03-05T09:02:01Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.issn1302-1265
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/2497
dc.description.abstractGeleceğimizin güvencesi olan tarım toprakları, yerleşim (kentleşme) ve endüstriyel kirliliğin tehdidi ile yüz yüzedir. Çok geç olmadan bu kirlilik ve amaç dışı kullanımları engelleyecek önlemler alınmalıdır. Kentleşme sürecindeki Afyon bu olumsuz gidişe güzel bir örnektir.en_US
dc.description.abstractUsing agricultural lands apart from necessary contiditions, out of their efficent and real use corresponds to a huge waste of resources. The agricultural lands that are guaranty of our future, face to the threat of settlement (urbanization) and industrial pollution and distortion must be taken before it is too late. Afyon, is in the process of urbanization, instances a good model for this negative trend.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTarım Topraklarıen_US
dc.subjectKentleşmeen_US
dc.subjectEndüstrien_US
dc.subjectKirliliken_US
dc.subjectAfyonen_US
dc.titleTarım Alanlarının Amaç Dışı Kullanımı ve Afyon Örneğien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalSosyal Bilimler Dergisien_US
dc.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümüen_US
dc.identifier.volume3en_US
dc.identifier.startpage151en_US
dc.identifier.endpage164en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record