Show simple item record

dc.contributor.authorVatandaş, Celalettin
dc.date2015-03-05
dc.date.accessioned2015-03-05T16:59:54Z
dc.date.available2015-03-05T16:59:54Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.issn1302-1265
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/2525
dc.description.abstractKüreselleşmenin ana etkilerinden biri ülkeler arası nüfus hareketlerinin artması ve/veya yoğun nüfusların ortaya çıkmasıdır. Bu durum sosyal benzerliğin hedeflendiği ulusal kimlikte temel değişikliklere neden olmaktadır. Bugün, farklı orijinden gelen insanların yaşadığı sosyal yapılarla karşılaşmaktayız. Çokkültürlülük politikası olarak seçilen sosyal uyum politikası şekliyle karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada, çok önceden beri çokkültürlülük politikalarını uygulayan birçok nüfus hareketlerine hedef olan Kanada alan çalışması olarak değerlendirilmiştir. Kanada’daki insanların kendi öz kimlikleriyle olan ilişkileri araştırılmıştır. Resmi olarak farklı orijinde ki kimliklerin kabul edildiği bir yerde öz kimliklerin sürdürülebilmesine cevap aranmaya çalışılmıştır.en_US
dc.description.abstractOne of the major effects of globalization is the increasing population movements among countries and/or unfolding the fact of dense populations. This situation brings about fundamental changes in national identity that aims at having social homogeneity. Today, we meet social structures in which many originally different people live. Multiculturism, as a social comformity policy, came to picture as a result of this process. In this study, Canada that has been target of many population movements since its early periods, applying multiculturalist policies is handled as the field of study. Originally different people of Canada and their relations with their original identity are searched. It is tried to answer the continuity of original identities in such a situation in which different original identities are offically accepted.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKüreselleşmeen_US
dc.subjectÇokkültürlülüken_US
dc.subjectKimliken_US
dc.titleÇokkültürlü Yapıda Ulusal/Etnik Kimlikler (Kanada Örneği)en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalSosyal Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentAKÜ, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümüen_US
dc.identifier.volume3en_US
dc.identifier.startpage85en_US
dc.identifier.endpage99en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record