Show simple item record

dc.contributor.authorYeşilçiçek, Vedat
dc.date2015-03-05
dc.date.accessioned2015-03-05T17:59:51Z
dc.date.available2015-03-05T17:59:51Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.issn1302-1265
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/2526
dc.description.abstractHalil Gülel, bugün Almanya’da nüfusu 2.5 milyona yaklaşan Türk işçi topluluğunun duygularını, yalnızlığını ve yaşadığı sıkıntıları şiirle, nesirle anlatmaya çalışmıştır. Genellikle 11’li, zaman zaman 8’li hece ölçüsü ile kaleme aldığı şiirlerinde, Türklerin Almanya’da yaşadığı sıkıntı, gurbet kaygısı, yalnızlık, çekilen geçim sıkıntısı ve vatan hasretini anlatmaktadır. Türk edebiyatının yayıldığı geniş sahaya, bu yüzyılda Almanya’da yaşayan Türklerin edebiyatı da eklenmiş, Halil Gülel de bu edebiyatın bir parçası olarak bu coğrafyada edebi ürünler vermiştir.en_US
dc.description.abstractHalil Gülel has tried to express the feelings, loneliness and the distresses of the 2.5 million Turkish workers who live in Germany today. Usually he tells the difficulties, the homesickness for the homeland, lonelinnes, and the bad straits of the Turks in his poems he wrote, with the 8 syllabic meter. The literature of the Turkish people living in Germany was added to the wide area of the Turkish literature and also Halil Gülel takes a part of the literature in this geographhy.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVatan Sevgisien_US
dc.subjectGurbeten_US
dc.subjectİşçien_US
dc.subjectMilleten_US
dc.subjectSahipsizliken_US
dc.titleGurbetçi Şâir Halil Gülel’in Şiirlerinin Tematik Yapısı Üzerineen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalSosyal Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentA.K.Ü, Uşak Eğitim Fakültesien_US
dc.identifier.volume3en_US
dc.identifier.startpage155en_US
dc.identifier.endpage167en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record