Show simple item record

dc.contributor.authorAksoy, Selman
dc.contributor.authorYıldız, Mehmet Selami
dc.contributor.authorAltınova, Suat
dc.date2015-04-21
dc.date.accessioned2015-04-21T12:48:46Z
dc.date.available2015-04-21T12:48:46Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1302-1966
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/3930
dc.description.abstractMontaj hatları, art arda dizilmiş iş istasyonlarının birbirlerine malzeme taşıma sistemi ile bağlanması olarak tanımlanabilir. Montaj hatlarını kullanan işletmelerde meydana gelen en büyük problem atıl zamanların yok edilmesidir. Bu bağlamda ortaya çıkan maliyetlerin minimize edilmesi hatta sıfıra indirilmesi, bununla birlikte üretim kalitesinin arttırılması için montaj hattı dengeleme yöntemleri geliştirilmiştir. Bu çalışmada, güvenlik ve emniyet ekipmanları üreten bir firmada, tek model U tipi montaj hattı dengeleme problemi için sezgisel metotlardan pozisyon ağırlığı metodu kullanılmıştır. Dengeleme çalışması sonucunda hattın istasyon sayısı aynı kalırken, çevrim zamanında iyileşme görülmüştür. Yeni oluşan çevrim zamanı ile hattın etkinliği yeniden hesaplanmıştır. Hesaplama sonucunda hattın etkinliğinde artış görülmüştür.en_US
dc.description.abstractAssembly lines can be defined, as workstations lined up in a row connected with material handling systems. The major problem occurs in enterprises that use assembly lines, is minimizing the idle time. In this sense, in order to minimize the cost or even reduce it to zero, besides to improve the quality of the production, assembly line balancing methods have been developed. In this study, position weight method is used as an intuitive method for single model U type assembly line balancing problem in a company that manufactures safety and security equipments. As a result of balancing work, the number of the stations has remained the same while the cycle time has improved. Efficiency of the line has been calculated again with newly formed cycle time. The calculation results indicate an increase in efficiency level of the line.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMontaj Hattıen_US
dc.subjectPozisyon Ağırlığı Metoduen_US
dc.subjectMontaj Hattı Dengelemeen_US
dc.subjectU-Tipi Hatlaren_US
dc.titlePozisyon Ağırlığı Metodu ile Tek Model U-Tipi Montaj Hattı Dengelemeen_US
dc.title.alternativeUse of Ranked Position Weighted Method for Single Model U-Type Assembly Line Balancingen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentDüzce Üniversitesi, Gümüşova Meslek Yüksekokulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Programıen_US
dc.identifier.volume16en_US
dc.identifier.startpage83en_US
dc.identifier.endpage89en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record