Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorDuman, Erman
dc.contributor.authorTürk Baydır, Ayşegül
dc.contributor.authorDuman, Sabire
dc.date2015-05-29
dc.date.accessioned2015-06-01T10:23:20Z
dc.date.available2015-06-01T10:23:20Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1308-1594
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/4067
dc.description.abstractYağlardaki otooksidasyonu ve açığa çıkan oksi-serbest radikalleri önlemek için yapay antioksidanların ilavesi yaygın olarak kullanılan en etkili yöntemlerdendir. Ülkemizde fiyatının düşüklüğü ve üretim fazlalığı nedeniyle en çok tercih edilen yağ olan ayçiçek yağı, dünya sıralamasında ise soya ve palm yağından sonra en çok üretilen ve tüketilen yağlar arasındadır. Bu çalışmada Ayçiçek yağının oksidasyon kararlılığı üzerine Retinol Palmitat’ın etkisi ransimat metoduyla incelenmiştir. Bu amaçla, ayçiçek yağı içine sırayla farklı oranlarda palmitat ilave edilerek ayçiçek yağına göre inhibisyon zamanlarındaki değişim incelenmiş ve farklı oranlarda farklı indüksiyon periyotlarının oluştuğu tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe addition of synthetic antioxidants to oils is the most effective method to prevent the autoxidation and to prevent the released oxy-free radicals. Sunflower oil is caused the production of excess most preferred and the low price oil in Turkey, In the world ranking soybean and palm oil after the most produced and consumed are among oils. In this study, determinationed of effect of retinol palmitat on oxidation stability of sun flower oil using rancimat method. This purpose were added different rates retinol palmitate in sunflower oils and investigated changes in induction times as sunflower oil and determined to be of different induction periods used different rates.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAyçiçek Yağıen_US
dc.subjectİndüksiyon Periyoduen_US
dc.subjectRansimat Metoduen_US
dc.subjectRetinol Palmitaten_US
dc.titleAyçiçek Yağının Oksidasyon Kararlılığına Retinol Palmitat’ın Etkisinin Ransimat Metodu ile Tespitien_US
dc.title.alternativeThe Determination of the Effect of Retinol Palmitat on Oxidationstability in Sunflower Oil with the Rancimat Methoden_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKocatepe Veteriner Dergisien_US
dc.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Gıda Uygulama ve Araştırma Laboratuarıen_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.startpage33en_US
dc.identifier.endpage38en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record