Show simple item record

dc.contributor.authorAkbulut, Mustafa Kemal
dc.contributor.authorŞeker,  Şenay Süngü 
dc.contributor.author Şenel, Gülcan
dc.contributor.authorAkçin, Öznur Ergen
dc.date.accessioned2016-06-23T12:30:58Z
dc.date.available2016-06-23T12:30:58Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn2149-3367
dc.identifier.urihttp://fenbildergi.aku.edu.tr/1601/011001(1-5).pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/4270
dc.description.abstractKalsiyum tuzları arasında özellikle kalsiyum okzalat (CaOx) kristalleri angiosperm ve gymnospermlerde yaygın bir şekilde bulunmaktadır. Bitkilerin içerdiği kristal şekli ve yoğunluğu farklılık göstermektedir. Ayrıca kristal boyutu da son derece değişkendir. Bu, kısmen kristalin meydana geldiği hücre tipine ayrıca mevcut Ca miktarı ve diğer çevresel faktörlere bağlıdır. Bitkilerdeki kalsiyum okzalat kristallerinin boyutları gelişim dönemine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. T. pallida türünde de gelişime bağlı olarak kristal büyüklüğünün değiştiği, bunun yanı sıra farklı kristal tiplerinin ortaya çıktığı gözlemlenmiştir. Çalışmamızda T. pallida türünün genç ve olgun yapraklarından alınan kesitler ışık mikroskobu altında kristal boyutu, yoğunluğu ve şekli açısından incelenerek farklılıklar belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractAmong the calcium salts, calcium oxalate (CaOx) crystals are especially common in angiosperm and gymnosperm. The crystal shape and density vary from each other. Also,  The crystal size is extremely variable. It is partially correlate with the cell type which they were occurred, Ca content, and other environmental factors. The size of calcium oxalate crystals in the plants varies depending on the developmental periods. Depending upon growing, it was observed that the crystalsize has changed and the different crystal types have occured in T. pallida. In this study, the sections taken from young and mature leaves of T. pallida were examined under a light microscope in terms of crystal morphology, size and density, and the differences were identified. en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.relation.isversionof10.5578/fmbd.14918en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAnatomien_US
dc.subjectKalsiyum Okzalaten_US
dc.subjectTradescantia Pallidaen_US
dc.titleFarklı Büyüme Dönemlerinde Tradescantia pallida Türünün Yapraklarında Bulunan Kalsiyum Okzalat (CaOx) Kristalleri Üzerine Bir Araştırmaen_US
dc.title.alternativeA Research on Calcium Oxalate (CaOx)  Crystals in the Leaves of Tradescantia pallida at Different Growth Stageen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAfyon Kocatepe Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentOndokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Ordu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümüen_US
dc.identifier.volumeCilt 16en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage5en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record