Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKahraman, Necmi
dc.contributor.authorAltınok, Mustafa
dc.date.accessioned2016-06-24T08:36:11Z
dc.date.available2016-06-24T08:36:11Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn2149-3367
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/4279
dc.description.abstractBu çalışmada, vakumlu membran preste üretilmiş kavisli lamine ahşap elemanların diyagonal çekme dirençlerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu amaca uygun olarak 1,5 mm kalınlığında Doğu kayını (Fagus orientalis Lipsky), sapsız meşe (Quercus petraea Lieble) ve sarıçam (Pinus sylvestris L.) papel kaplamalar, PVAc dispersiyonu D4 tutkalı ile vakumlu membran preste yapıştırılarak 13 katmandan oluşan kavisli lamine ahşap örnekler elde edilmiştir. Hazırlanan örneklere diyagonal çekme deneyi uygulanmış ve basınç altında diyagonal çekme dirençleri hesaplanmıştır. Sonuç olarak,  diyagonal çekme deneyinde en iyi yapışma kalitesi elde edilen Doğu kayını deney örneklerinde en iyi direnç değerleri de elde edilirken, yapışma kalitesi nispeten düşük olan sapsız meşe ve sarıçamın dirençleri düşük bulunmuş  ve aralarındaki farklar istatistiksel olarak önemsiz çıkmıştır.en_US
dc.description.abstractIn this study, it has been aimed to determination the diagonal tensile strength on the shaped veneer laminated elements produced by vacuum membrane press. In accordance with this aim, wood veneers (1,5 mm thickness) from oriental beech, oak and Scotch pine were pressed by vacuum membrane press with PVAc dispersion D4 adhesive and laminated veneersamples consisting of 13 layers were prepared. The samples were tested under static loads and the diagonal tensile strengths of members were calculated. As a result, at diagonal tensile test the best resistance values obtained at beech samples that had the best bonding quality, oak and pine samples gave lower strength values that had relatively low bonding quality. The differences between the oak and pine were not statistically significant.   en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.identifier.doi10.5578/fmbd.10353en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVakumlu Membran Presen_US
dc.subjectLamine Ahşapen_US
dc.subjectPapel Kaplamaen_US
dc.titleKavisli lamine ahşap elemanların diyagonal çekme dirençlerinin belirlenmesien_US
dc.title.alternativeDetermination of the diagonal tensile strength of curved laminated wooden_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAfyon Kocatepe Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.identifier.volume16en_US
dc.identifier.startpage84en_US
dc.identifier.endpage91en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record