Show simple item record

dc.contributor.authorYakar, Ferit
dc.date.accessioned2016-06-28T06:44:38Z
dc.date.available2016-06-28T06:44:38Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationYakar, F. (2016). Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi D10 Karayolunun Arsin ‐ Yomra Geçişlerindeki Tehlikeli Kesimlerin Tespitinde Lojistik Regresyon Yönteminin Kullanılması Use of Logistic Regression Method for Identification of Risky Road Sections on Arsin ‐ Yomra Region of D10 Highway, 16, 115–124. http://doi.org/10.5578/fmbd.26348en_US
dc.identifier.issn2149-3367
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/4282
dc.description.abstractTehlikeli nokta/kesim iyileştirmeleri, kazaların azaltılmasında kullanılan en etkili ve basit yöntemlerden birisidir. Tehlikeli noktalar, yerel risk faktörleri sonucunda benzer noktalara nazaran daha fazla kaza meydana gelen noktalardır. Tehlikeli yol kesimlerinin tespit edilmesi çok önemlidir çünkü tespit aşamasında yapılacak yanlışlar, güvenlik iyileştirmeleri ayrılan kaynakların verimsiz kullanılmasına sebep olabilir. Bu çalışmada, tehlikeli yol kesimleri Lojistik Regresyon (LR) yöntemi kullanılarak tespit edilmeye çalışılmıştır. LR analizi, sınıflama ve atama işlemi yapmaya yardımcı olan bir regresyon yöntemidir ve kategorik veri analizinde önemli bir yere sahiptir. Çalışma alanı, D10 devlet karayolunun Trabzon ilinin Arsin ve Yomra ilçelerinden geçmekte olan 22 km'lik bölümüdür. Bölünmüş yolun batı‐doğu ve doğu‐ batı gidiş yönleri ayrı ayrı ele alınmış ve kesim uzunluğu 500 m olarak seçilmiştir. Böylece, 44 kesimli bir çalışma alanı elde edilmiştir. Arsin ve Yomra ilçelerine ait trafik kazası verileri, 2006‐2010 yıllarına ait Trafik Kazası Tespit Tutanakları'nın incelenmesiyle elde edilmiştir. Yol ve çevresine ait bilgiler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) yayınladığı yol envanter bilgilerinden ve yerinde yapılan incelemelerden elde edilmiştir. Çalışma sonucunda 5 kategorik bağımsız değişkenin (yatay güzergah, düşey güzergah, köprüler, yaya geçitleri ve önemli yerler) 1 kategorik bağımlı değişkeni (tehlikeli olup olmama durumu) açıklamaya çalıştığı bir model elde edilmiştir. Elde edilen modelin doğru sınıflandırma gücü (bu çalışma alanı için) %75 olarak bulunmuştur. en_US
dc.description.abstractRisky road section treatment is likely to be the most effective and straightforward strategy for accident reduction. A risky road section is any location that has a higher number of crashes than other similar locations as a result of local risk factors. Identification of risky road sections is very important since errors in this step may result in the inefficient use of resources for safety improvements. In this study, risky road sections were tried to be determined by using Logistic Regression (LR) technique. LR is a regression method which is used to distinguish distinct sets of observations and allocate new observations to previously defined groups. It has an important place in categoric data analysis. The study area was a 22 km long section of D10 highway, passing through Arsin and Yomra counties of Trabzon province. West‐east and east‐west directions of divided highway were handled separately and section length wasselected as 500 m, therefore 44 sections were created. Traffic accident data for Arsin and Yomra were obtained by investigation of accident reports for the years 2006‐2010. Road environment properties were obtained from Road Inventory Data of General Directorate of Highways and by site investigation. At the end of the study, a model was obtained, in which 5 independent variables (horizontal alignment, vertical alignment, bridges, pedestrian crossings, and, special facilities) were used for obtaining categorical dependent variable (being risky or non risky of road section). Accuracy value of the obtained model (for this study area) was obtained as 75%.  en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.relation.isversionof10.5578/fmbd.26348en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTrafik Kazalarıen_US
dc.subjectTehlikeli Yol Kesimlerien_US
dc.subjectKaza Kara Noktalarıen_US
dc.subjectLojistik Regresyonen_US
dc.titleD10 Karayolunun Arsin-Yomra Geçişlerindeki Tehlikeli Kesimlerin Tespitinde Lojistik Regresyon Yönteminin Kullanılmasıen_US
dc.title.alternativeUse of Logistic Regression Method for Identification of Risky Road Sections on Arsin‐Yomra Region of D10 Highwayen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAfyon Kocatepe Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentGaziosmanpaşa Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümüen_US
dc.identifier.volume16en_US
dc.identifier.startpage115en_US
dc.identifier.endpage124en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record