Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKayalı, Yusuf
dc.date.accessioned2016-06-28T07:25:49Z
dc.date.available2016-06-28T07:25:49Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn2149-3367
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/4289
dc.description.abstractBu çalışmada; alaşımsız küresel grafitli dökme demire üç farklı ısıl işlem uygulanmıştır. Bunlar Östemperleme, Borlama ve Bortemperleme işlemidir. Isıl işlem görmüş olan numuneler çekme ve aşınma testine tabii tutulmuştur. Mikro yapısal karakterizasyonu optik ve SEM mikroskop yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Aşınma deneyleri için ise çapı 25 x 7 olan standart numuneler kullanılmıştır. Bortemperlenen Küresel Grafitli Dökme Demir (BDI) numunelerin mekanik özellikleri, sadece Borlanmış  Küresel Grafitli Dökme Demir (BDI) numunelerinden çok daha iyi olduğu fakat Östemperlenen Küresel Grafitli Dökme Demir (ADI) numunelerden daha az olduğu tespit edilmiştir. Buna karşın Östemperlenen Küresel Grafitli Dökme Demir (ADI) numunelerin yüzey sertliklerine göre Bortemperlenen Küresel Grafitli Dökme Demir (BDI) numunelerin yüzey sertliklerinin çok daha yüksek olduğu görülmüştür. Bortemperleme ısıl işleminin sürtünme katsayısı ve aşınma hızının da hem östemperleme ısıl işlemine ve borlama işlemine göre çok daha iyi olduğu tespit edilmiştir.  en_US
dc.description.abstractIn this study; three different heat treatments were carried out for unalloyed nodular cast iron. These methods are austempering, pack boriding and boro‐tempering. Wear and tensile tests were performed for heat treated cast irons. Characterization of microstructure was performed using optical microscopy and scanning electron microscopy. The standard samples with size of Ø 25x7 mm were used for wear tests. The mechanical properties of bortempered ductile iron specimens are higher than that of borided ductile iron specimens but less than that of austempered ductile iron specimens.  However, it was observed that the surface hardness of bortempered ductile iron specimensis comparatively higher than that of austempered ductile iron specimens. The wear tests showed that the friction coefficient and wear rate of borotempered samples were superior compared to borided and austempered samples.  en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.identifier.doi10.5578/fmbd.26345en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKüresel grafitli dökme demiren_US
dc.subjectBorlamaen_US
dc.subjectBortemperlemeen_US
dc.subjectÖstemperlemeen_US
dc.subjectMekanik Özellikleren_US
dc.titleKüresel grafitli dökme demirlere uygulanan farklı ısıl işlemlerin mekanik özelliklerine etkisien_US
dc.title.alternativeEffect of different heat treatments on mechanical properties of ductile ironen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAfyon Kocatepe Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliğien_US
dc.identifier.volume16en_US
dc.identifier.startpage192en_US
dc.identifier.endpage197en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record