Show simple item record

dc.contributor.authorFİDAN, Uğur
dc.contributor.authorYILMAZ, Erkan
dc.contributor.authorZIĞARLI, Hatice Kübra
dc.date.accessioned2017-09-25T13:36:29Z
dc.date.available2017-09-25T13:36:29Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn2149-3367
dc.identifier.urihttp://fenbildergi.aku.edu.tr/1602/025202(285-291).pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/4524
dc.description.abstractYatan hastaların yaklaşık %80’ine devamlı ya da aralıklı olarak intravenöz sıvı tedavisi uygulanmaktadır. Sıvılar, damar yoluna infüzyon pompalarına takılan intravenöz setler ile gönderilmektedir. İntravenöz sıvı tedavisi ile sağlık görevlisinin ayarladığı zaman ve miktarlara göre hastalara serum veya besin takviyesi yapılmaktadır.  İntravenöz tedavilerindeki hataları belirlemeye yönelik yapılan çalışmalarda her yıl binlerce insanın emboli nedeni ile hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Bu çalışmanın amacı, intravenöz sıvı tedavisi sırasında muhtemel hava kabarcıklarını algılayan 600nm ile 900nm dalga boyunda çalışan optik ve kapasitif algılayıcı tasarlayarak gerçekleştirmektir. Hava kabarcıklarını tespit etmek için Doppler, Snell ve Coulomb yasalarına uygun olarak çalışan dönüştürücüler bulunmaktadır. Bu çalışmada maliyetinin düşük ve yapım tekniklerinin ultrasonik algılayıcılara göre daha uygulanabilir olan optik ve kapasitif HKD gerçekleştirilmiştir.    Yapılan çalışma sonucunda Snell kanununa dayanan optik HKD ve   Coulomb yasası dayanan kapasitif HKD gerçekleştirilmiştir. Her ne kadar literatürde kapasitif HKD üzerine çalışma yapılmış  olsa bile hava kabarcığının kapasitif yöntem ile yapılmasının hem duyarlılık hemde seçicilik açısından ekonomik bir çözüm olmadığı görülmüştür. Diğer taraftan gerçekleştirilen optik HKD’lerinin kararlılıklarının kapasitif yönteme göre yüksek ve ekonomik bir çözüm olduğu görülmektedir. Gerçekleştirilen farklı dalga boylarındaki optik dönüştürücüler için 900nm’de yapılan çalışmaların 600nm’ye göre daha küçük hava boşluklarını seçebildiği görülmüştür.  en_US
dc.description.abstractContinuous or intermittent intravenous fluid therapy is applied to approximately 80% of hospitalized persons. Liquids are sent by intravenous sets mounted infusion pump to vascular access. Serum or nutritional supplements for patients is done by intravenous fluid therapy with according to time set by the health officials and quantities. In studies to determine errors in intravenous therapy it has been detected that thousands of people lost their life’s due to embolism every year. The aim of this study is to perform system by designing optic and capacitive sensor detected possible air bubbles operating at 600nm and 900 nm. In addition, this system has transducers to detect air bubbles working in accordance with Doppler, Snell and Coulomb’s laws. In this study, optical and capacitive ABD was performed due to low cost and more applicable to construction techniques according to ultrasonic sensor. As a result of studies, optic ABD based on Snell’s law and capacitive ABD based on Coulomb law was implemented. In the literature, although the work done on the capacitive ABD, it has been shown that detection of air bubbles with capacitive method is not economical solution due in terms of both sensitivity and selectivity. On the other hand, it is shown that realized optic ABD has high stability with low cost and for performed optical transducers of different wavelengths works done at 900 nm may select smaller air gap according to 600 nm.  en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.relation.isversionof10.5578/fmbd.28121en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİntravenözen_US
dc.subjectEmbolien_US
dc.subjectHava Kabarcığıen_US
dc.subjectAlgılayıcıen_US
dc.titleİntravenöz Sıvı Tedavisi İçin Optik - Kapasitif Bubble Dedektörünün Gerçekleştirilmesien_US
dc.title.alternativeThe Implementation of  Optical and Capacitive Bubble Detector  For İntravenous Fluid Therapyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalFen ve Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomedikal Mühendisliği Bölümüen_US
dc.identifier.volume16en_US
dc.identifier.startpage285en_US
dc.identifier.endpage291en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record