Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAlçay, Salih
dc.date.accessioned2017-09-26T06:16:09Z
dc.date.available2017-09-26T06:16:09Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn2149-3367
dc.identifier.urihttp://fenbildergi.aku.edu.tr/1602/025501(292-302).pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/4528
dc.description.abstractYüksek doğruluk sağlaması, tek GNSS alıcısı kullanıldığı için maliyetinin düşük olması ve kullanımının kolay olması nedeniyle Hassas Nokta Konumlama (PPP) yöntemine olan ilgi her geçen gün artmaktadır. Ayrıca GPS’in yanı sıra GLONASS’ın da tam kapasiteye ulaşması ve bu iki sistemin birlikte kullanılabilir olması Hassas Nokta Konumlama uygulamalarına olumlu etki sağlamaktadır. Bu çalışmada GPS ve GPS/GLONASS gözlem verileri kullanılarak statik PPP sonuçlarının kapsamlı bir istatistiki değerlendirmesi yapılmıştır. Değerlendirme işlemi farklı enlemlerdeki 4 IGS noktasına ilişkin kısa (1s, 3s) ve uzun (6s, 12s, 24s) gözlem süreleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar uzun gözlem sürelerinde GPS ve GPS/GLONASS sonuçlarının arasındaki farkların doğruluk ve tekrarlılık bakımından anlamlı olmadığını göstermiştir. Kısa gözlem sürelerinde ve özellikle 1 saatlik çözümlerde ise GPS/GLONASS daha iyi sonuç vermektedir.en_US
dc.description.abstractIn terms of providing high accuracy, low cost due to use of single GNSS receiver and ease of use, Precise Point Positioning (PPP) method has increasing interest day by day. In addition, since the GLONASS reached full capacity like GPS, and both system could be used together, this provide positive influence on the Precise Point Positioning applications. In this study using GPS and GPS/GLONASS observation data, a comprehensive statistical evaluation of static observation data was made using PPP results. Evaluation process was performed with 4 IGS stations at different latitude regions by using short (1h, 3h) and long (6h, 12h, 24h) observation durations. The results obtained in the long observation period showed that differences between GPS and GPS/GLONASS results were not significant in terms of accuracy and repeatability. For the short observation periods, particularly 1 hour, GPS/GLONASS gives better results.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.identifier.doi10.5578/fmbd.28120en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectIGSen_US
dc.subjectPPPen_US
dc.subjectGPSen_US
dc.subjectGLONASSen_US
dc.titleFarklı Gözlem Sürelerinde GPS-PPP ve GPS/GLONASS-PPP Yöntemlerinin Konum Belirleme Performanslarının İncelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of the Positioning Performance of GPS‐PPP and GPS/GLONASS‐PPP in Different Observation Timeen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalFen ve Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.departmentNecmettin Erbakan Üniversitesi Müh. ve Mim. Fak. Harita Müh. Bölümüen_US
dc.identifier.volume16en_US
dc.identifier.startpage292en_US
dc.identifier.endpage302en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record