Show simple item record

dc.contributor.authorKürklü, Gökhan
dc.date.accessioned2017-09-26T08:54:19Z
dc.date.available2017-09-26T08:54:19Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn2149-3367
dc.identifier.urihttp://fenbildergi.aku.edu.tr/1602/025604(356-367).pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/4530
dc.description.abstractBu çalışmada granüle yüksek fırın cürufunun (GYFC) geopolimer harç üretiminde bağlayıcı ve agrega olarak kullanılabilirliği araştırılmıştır. Harç üretimi sırasında en az enerji tüketimi hedeflenmiş  ve etüv kürü yerine oda sıcaklığında kür gerçekleştirilmiştir. Likit/Bağlayıcı (l/b)olarak 1 ve 0.7 olmak üzere iki farklı oran belirlenmiştir. Alkali aktivatör olarak NaOH ve SS (2:1, 1:2, 3:0, 0:3) dört farklı oranda kullanılmıştır. Harç üzerinde deneyler 28. günden sonra gerçekleştirilmiştir. Numuneler üzerinde basınç dayanımı, eğilme dayanımı, su emme, görünür porozite, birim hacim ağırlık, XRD, XRF, SEM ve EDX analiz ve deneyleri gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak GYFC agrega ve öğütülmüş GYFC bağlayıcı ile oda sıcaklığında kür edilmiş  geopolimer harç üretiminin mümkün olduğu ortaya konmuştur. Deney sonuçlarına göre en yüksek eğilme dayanım değeri (5.1MPa)2:1 oranında NaOH ve SS içerikli ve l/b oranın 0.7 olduğu harçlarda elde edilmiştir. En yüksek basınç dayanımı değeri (29.1MPa)3:0 oranında NaOH içerikli ve l/b oranın 0.7 olduğu harçlarda elde edilmiştiren_US
dc.description.abstractIn this study, the usage of granulated blast furnace slag (GBFS) as binder and aggregate in the manufacture of geopolymer mortar was investigated. For reduced energy consumption in production and the curing was applied at room temperature instead of oven curing. Liquid/Binder (l/b) ratios were determined in two different ratio as 1 and 0.7. Alkaline activators such asNaOH and SS (2:1, 1:2, 3:0, 0:3)were used in four different rates. Experiments were performed on mortar after 28‐days. Compressive strength, flexural strength, water absorption, apparent porosity, bulk density, XRD, XRF, SEM and EDX analysis and tests were performed on the samples. As a result, it was concluded that it is possible to manufacture geopolymer mortar with GBFS aggregate and grounded GBFS binder with curing at room temperature. According to the finding, the highest flexural strength value (5.1 MPa) was obtained from the mortar samples with 2:1 NaOH and SS content and l/b ratio for 0.7. The highest compressive strength values (29.1 MPa) were obtained from the mortar samples with a 3:0 NaOH content and l/b for 0.7.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.relation.isversionof10.5578/fmbd.28130en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGeopolimer harçen_US
dc.subjectGranüle yüksek fırın cürufuen_US
dc.subjectOda sıcaklığı kürüen_US
dc.titleOda Sıcaklığında Kür Edilen Granüle Yüksek FırınCürufluGeopolimer Harçların Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeThe Investigation of Physical and Mechanical Properties of Geopolymer Mortars with Granulated Blast Furnace Slag Cured at Room Temperatureen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalFen ve Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümüen_US
dc.identifier.volume16en_US
dc.identifier.startpage356en_US
dc.identifier.endpage367en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record