Show simple item record

dc.contributor.authorÇiftçi, Hasan
dc.contributor.authorIşık, Serhat
dc.date.accessioned2017-09-26T13:43:29Z
dc.date.available2017-09-26T13:43:29Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn2149-3367
dc.identifier.urihttp://fenbildergi.aku.edu.tr/1602/025803(391-398).pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11630/4533
dc.description.abstractKömür lavvar tesislerinde katı‐sıvı ayırımı çökeltme tanklarında (tikinerlerde) gerçekleştirilir. Burada amaç yoğunluğu yüksek bir çamur ve tesiste tekrar kullanılmak üzere berrak bir sıvı elde etmektir. Tesisin düzgün çalışabilmesi için iyi kalitede geri dönüşüm suyu üretmek oldukça önemlidir. Aksi takdirde geri dönüşüm suyunda katı tanelerin bulunması tesisin verimli ve etkin çalışmasında azalmaya neden olabilir. Bu çalışmada, Dereköy Lavvar Tesisi (Soma, Manisa) tikiner girişinden alınan numune üzerinde anyonik flokülantlar kullanarak katıların çökelme davranışları incelenmiştir. Çökelme testlerinde flokülant tipi, flokülant miktarı, süspansiyon pH’sı ve sıcaklığı parametrelerinin lavvar tesisi ince boyutlu atıkların flokülasyonu üzerine etkileri belirlenmiştir. Yüksek pH’larda çökelme hızı artmasına karşın, daha bulanık süspansiyonlar elde edilmiştir.en_US
dc.description.abstractSolid‐liquid separation is performed in the settling tanks (thickeners) in coal preparation plants. The main objective of the solid‐liquid separation is to obtain a clear supernatant liquid with a low turbidity to reuse in the plant and a dense‐slurry. It is important to produce good quality recirculation water for the smooth and efficient operation of the plant; or else the presence of suspended solids in the wastewater can lead to a reduction in the efficiency of the process. In this study, settling characteristics of the samples taken from the thickener feed of Dereköy Coal Preparation Plant (Soma, Manisa) were investigated using anionic flocculants. In the settling experiments, the effects of the process parameters including flocculant type, flocculant dosage, suspension pH and temperature on flocculation of the fine tailings of coal preparation operation were determined. Although the settling rate increased at high pHs, more turbid suspensions were obtained.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.relation.isversionof10.5578/fmbd.28089en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSusuzlandırmaen_US
dc.subjectFlokülasyonen_US
dc.subjectTikineren_US
dc.subjectAnyonik flokülanten_US
dc.titleİnce Boyutlu Lavvar Tesisi Atıklarının Anyonik Flokülantlar ile Susuzlandırılmasında Çeşitli Parametrelerin Etkisien_US
dc.title.alternativeEffect of Various Parameters on Dewatering of the Coal Preparation Plant Fine Tailings Using Anionic Flocculantsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalFen ve Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentSüleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümüen_US
dc.identifier.volume16en_US
dc.identifier.startpage391en_US
dc.identifier.endpage398en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record