Show simple item record

dc.contributor.authorBozdoğan, Hakan
dc.contributor.authorÖzcan, İsmail
dc.contributor.authorSatar, Ali
dc.contributor.authorTusun, Sadreddin
dc.date.accessioned2017-09-27T08:35:11Z
dc.date.available2017-09-27T08:35:11Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn2149-3367
dc.identifier.urihttp://fenbildergi.aku.edu.tr/wp-content/uploads/2016/12/031001-484-494.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/4544
dc.description.abstractIn this study, in 2011 and 2013, the 53 localities in the province of Osmaniye, at different heights (43m and 676m) adult (Hemerobiidae) the seasonal activity were investigated. As a result of research Hemerobidae belonging to the subfamily Hemerobius, Megalomus, Micromuse, Sympherobius, Wesmaelius, 1733 samples belonging to the genus consists of 13 species were recorded Hemerobiide. Total number of samples based on the situation and proportional, respectively, the first five types are: Micromuse angulatus, Wesmaelius (Wesmaelius) concinnus, Hemerobius gilvus, Sympherobius elegans, and is in the form Sympherobius pygmaeus. As the basis of species recorded seasonal activities evaluated and compared with published results from the Palearctic Region.en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, 2011 ve 2013 yılları arasında Osmaniye İli’nin 53 lokalitesinden farklı yükseltilerde (43m ve 676m) ergin Hemerobiidae türlerinin mevsimsel aktivitesi incelenmiştir. Çalışma neticesinde Hemerobius, Megalomus, Micromuse, Sympherobius ve Wesmaelius altfamilyalarına mensup 13 tür ve 1733 örnek toplanmıştır. Durum ve orana bağlı toplam örnek sayısı Micromuse angulatus, Wesmaelius (Wesmaelius) concinnus, Hemerobius gilvus, Sympherobius elegans ve Sympherobius pygmaeus şeklinde beş tiptedir. Kaydedilen tüm türlerin mevsimsel aktiviteleri değerlendirilmiş, Palearktik Bölgede yapılmış diğer çalışmalarla karşılaştırılmıştır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.relation.isversionof10.5578/fmbd.10749en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectNeuropteraen_US
dc.subjectHemerobiidaeen_US
dc.subjectHemerobiusen_US
dc.subjectMicromusen_US
dc.subjectseasonal dynamicsen_US
dc.subjectOsmaniyeen_US
dc.titleNotes on the Seasonal and Ecological Dynamics Of Some Hemerobiidae Family Latreille, 1803 (Neuroptera: Hemerobiidae) Species In Osmaniye Province, East Mediterranenan Anatoliaen_US
dc.title.alternativeOsmaniye İli Hemerobiidae Latreille, 1803 (Neuroptera: Hemerobiidae) Familyası Bazı Türlerin Mevsimsel ve Ekolojik Dinamikleri Üzerine Notlaren_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalFen ve Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentAhi Evran Üniversitesi, Kırşehir MYO, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Dicle üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Dicle üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, Biyoloji Bölümüen_US
dc.identifier.volume16en_US
dc.identifier.startpage484en_US
dc.identifier.endpage494en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record