Show simple item record

dc.contributor.authorÇopuroğlu, Ebru
dc.date.accessioned2017-09-29T06:40:45Z
dc.date.available2017-09-29T06:40:45Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn2149-3367
dc.identifier.urihttp://fenbildergi.aku.edu.tr/wp-content/uploads/2016/12/031102-517-520.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/4547
dc.description.abstractWe have proposed an alternative evaluation procedure for calculating specific heat capacity of Uranium Nitride nuclear fuel. The calculation results have been obtained by the use of Einstein-Debye approach. The proposed method is valid for all temperature values. This method can be easily applied to the other nuclear fuels to determine the other thermophysical properties.en_US
dc.description.abstractBu çalışmada alternatif nükleer yakıt olan Uranyum Nitrit' in ısı kapasitesinin hesaplanması için bir değerlendirme yöntemi ileri sürülmüştür. Hesaplama sonuçları Einstein-Debye yaklaşımı kullanılarak elde edilmiştir. Verilen yöntem sıcaklığın tüm aralıkları için geçerlidir. Bu yöntem diğer nükleer yakıtların termofiziksel özelliklerinin belirlenmesinde kolaylıkla uygulanabilr.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.relation.isversionof10.5578/fmbd.34227en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHeat Capacityen_US
dc.subjectEinstein-Debye Approximationen_US
dc.subjectNuclear Fuelsen_US
dc.titleHeat Capacity Study on the Evaluation of Uranium Nitride Using Einstein-Debye Approximationen_US
dc.title.alternativeEinstein-Debye Yaklaşımı Kullanılarak Uranyum Nitrit' in Isı Kapasitesinin Değerlendirilmesi Üzerine Çalışmaen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalFen ve Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentDepartment of Physics, Faculty of Arts and Sciences, Gaziosmanpaşa Universityen_US
dc.identifier.volume16en_US
dc.identifier.startpage517en_US
dc.identifier.endpage520en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record