Show simple item record

dc.contributor.authorALKAN, Reha Metin
dc.contributor.authorİLÇİ, Veli
dc.contributor.authorOZULU, İ. Murat
dc.contributor.authorTOMBUŞ, F.Engin
dc.contributor.authorŞAHİN, Murat
dc.contributor.authorARSLAN, Ersoy
dc.date.accessioned2017-09-29T11:47:35Z
dc.date.available2017-09-29T11:47:35Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn2149-3367
dc.identifier.urihttp://fenbildergi.aku.edu.tr/wp-content/uploads/2016/12/035504-665-673.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/4564
dc.description.abstractDünya üzerinde yer alan özellikle ibadethane gibi dini yapıların belirli bir yöne doğru yönlendirilmeleri gerekmektedir. Müslümanların başta namaz kılarken olmak üzere, diğer bazı ibadet ve işlerinde yöneldikleri bu doğrultuya kıble adı verilmekte olup, kişisel olarak yapılan ibadetlerde kişilerin bu yöne yönelmeleri gerektiği gibi, cami ve mescitlerin de yine bu yönü gösterecek şekilde inşa edilmeleri gerekmektedir. Bu konu, yapılan ibadetin geçerliği açısından son derece önemlidir. Bu çalışmada kıble belirleme yöntemlerine genel bir bakış yapıldıktan sonra özellikle trigonometrik formüller ve kıble saati yöntemi ile kıble doğrultusunun nasıl belirleneceğine ilişkin teorik bilgiler verilmiştir. Bu yöntemlerle kıble belirlenirken yanlışlık yapılmaması için dikkat edilmesi gereken hususlar ve uygulanması aşaması için yararlı olacağı düşünülen pratik bazı bilgiler de paylaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractOn the world, sanctuary places like mosques are required to be directed to a certain direction. This direction which Muslims faced towards, especially while they are performing prayers and other religious performances, called as qibla and besides the necessity of heading towards this directions during personal worships, mosques and masjids should be constructed showing the qibla direction. This issue is very important in order to provide the validity of the prayer. In this study, after a general overview of qibla determination methods, theoretical information on how to determine qibla direction with especially trigonometric formula and sun qibla time method were given. On the other hand, some issues to be considered not to make mistakes during qibla direction determination and some practical information which are thought to be useful during the practices were shared.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.isversionof10.5578/fmbd.40385en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKıble Doğrultusuen_US
dc.subjectKıble Tayinien_US
dc.subjectİslamen_US
dc.subjectKüresel Trigonometrien_US
dc.subjectKıble Saatien_US
dc.titleHassas Kıble Tayinien_US
dc.title.alternativePrecise Qibla Determinationen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalFen ve Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentHitit Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesien_US
dc.identifier.volume16en_US
dc.identifier.startpage665en_US
dc.identifier.endpage673en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record