Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKarakaya Zeynep
dc.contributor.authorÖzdinç, Şerife
dc.contributor.authorAkyol, Pınar Yeşim
dc.contributor.authorDikici Ersan, Aysen
dc.contributor.authorKarakaya, Olcay
dc.contributor.authorUrnal, Rıfat
dc.date.accessioned2017-11-23T06:59:12Z
dc.date.available2017-11-23T06:59:12Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://kocatepetipdergisi.aku.edu.tr/wp-content/uploads/2017/08/5.-40-14-O-%C5%9Eerife-%C3%96ZD%C4%B0N%C3%87.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/4706
dc.description.abstractSerebral venöz sinüs tromboz (SVST) nadirdir. Tüm yaş gruplarını etkileyebilir ancak daha çok genç kadınlarda görülür. Klinik semptom ve bulguların çeşitliliği nedeni ile tanısı kolay de- ğildir. Baş ağrısı, fokal defisit, kasılmalar ve koma genel bulgulardır. En sık semptom şiddetli baş ağrısıdır. SVST sonuçları ölümden iyileşmeye kadar değişkendir. Erken tanı ve tedavisi mortalite ve morbiditeyi azaltmada çok önemlidir. Biz 31 yaşında daha öncesinde sağlıklı olup, acil servise nöbet geçirme şikayetiyle getirilen, oral kontraseptif (OKS) kullanan ve hemorajik enfarktla komplike SVST tanısı koyulan bir hastayı sunarak acil servis hekiminin farkındalığını arttırmayı amaçladık.en_US
dc.description.abstractCerebral venous sinus thrombosis (CVST) is rare. CVST can affect more young women than common. Due to the variety of clinical signs, symptoms are difficult to diagnose. Headache, focal deficits, seizures and coma are common findings. The most common symptom is a severe headache. CVST results are variable from healed to death. Early diagnosis and treatment is very important for reducing mortality, morbidity. A previously healthy 31 years old female patient using of oral contraceptives, brought to the emergency department with complaints of seizures diagnosed CVST complicated with hemorrhagic infarct. In this case we aimed to emergency physicians raise awareness.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Kocatepe Tıp Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectNöbeten_US
dc.subjectOral Kontraseptifen_US
dc.subjectSerebral Venöz Sinüs Trombozuen_US
dc.subjectNöbet
dc.subjectOral Kontraseptif
dc.subjectSerebral Venöz Sinüs Trombozu
dc.titleAcil serviste nöbetin nadir ve ölümcül sebebi: Hemorajik infarkt ile komplike serebral venöz sinüs trombozuen_US
dc.title.alternativeA rare and fatal cause of seızure ın emergency servıce: Cerebral venous sınus thrombosıs complıcated wıth hemorrhagıc ınfarcten_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAfyon Kocatepe Üniversitesi, Kocatepe Tıp Dergisien_US
dc.departmentİzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi
dc.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı
dc.departmentİzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi
dc.departmentİzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi
dc.departmentİzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi
dc.departmentİzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi
dc.identifier.volume18en_US
dc.identifier.startpage106en_US
dc.identifier.endpage109en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record