Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖzaktan, Fatih
dc.date.accessioned2019-01-22T10:48:45Z
dc.date.available2019-01-22T10:48:45Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationen_US
dc.identifier.urihttp://dergipark.gov.tr/download/article-file/609126
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/5195
dc.descriptionSiyar as a discipline has much similarity in terms of subjects that it investigates with Islamic History and Hadith. But it can be said that Siyar is a different discipline in terms of its methodology and the boundaries of the subjects that studies. Moreover, though Siyar seems to be a different discipline from Occasions of Revelation (Asbab al-nuzul) but there are similarities between these abovementioned disciplines. The purpose of this study is to define Siyar, to give information about related disciplines, to draw the lines between these disciplines and above all to determine the similarities and dissimilarities of Siyar and theses disciplines.en_US
dc.description.abstractSiyer ilmi, odaklanmış olduğu konu yönüyle İslam tarihi ve hadis ilmine büyük oranda benzerlik gösterse de ele alınan konuların sınırları, diğer taraftan söz konusu ilimlerin doğuş ve teşekkül sürecinde izlemiş oldukları metot yönüyle farlılıklar bulunmaktadır. İlaveten ilk etapta farklı alanların konusu gibi gözükmekle birlikte siyerin esbâb-ı nüzûl ilmi ile de benzerlikleri bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı; siyer ilminin tanımını yapmak, siyere konu yakınlığı olan söz konusu ilimlerle ilgili bilgi vererek bu ilimlerin sınırlarını çizmek ve en önemlisi de siyer ilminin bu ilimlere olan benzerliklerini ve farklı yönlerini ortaya koymaktır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSiyer, Hadis, İslâm tarihi, Esbâb-ı nüzûlen_US
dc.titleSiyer İlmi ve Diğer İslamî İlimlerle İlişkisien_US
dc.title.alternativeThe Relationship Between Siyar and Relevant Disciplines and Occasions of Revelationen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAfyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.startpage133en_US
dc.identifier.endpage147en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record