Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorErdem, Solmaz
dc.contributor.authorÇakmak, Zeynep Aytül
dc.contributor.authorSaygun, Meral
dc.contributor.authorAlyılmaz Bekmez, Derya Beyza
dc.contributor.authorBulut Arıkan, Funda
dc.date.accessioned2019-01-23T06:06:39Z
dc.date.available2019-01-23T06:06:39Z
dc.date.issued2018-04
dc.identifier.urihttp://dergipark.gov.tr/download/article-file/464446
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/5203
dc.description.abstractAMAÇ: Türkiye yaklaşık 80 milyon nüfusa sahip olup, nü-fus gençlerden oluşmaktadır ve doğum hızı orta yüksek-tir. Yapılan çalışmalara göre 2. kuzen gibi yakın akrabalar arasındaki evlilikler ortalama %20 civarında iken bu oran bölgeler arasında %3 ile %40 arasında değişmektedir. Akraba evliliklerini yerel ve bölgesel düzeyde etkileyen faktörler sosyal, kültürel ve ekonomik değişkenlerdir. Bu çalışmada, bir orta Anadolu şehri olan Kırıkkale’de akraba evliliklerinin oranı, tipleri, evlilik yaşı ve eğitim düzeyi ile ilişkisi ve tıbbi sonuçları incelenmiştir. GEREÇ VE YÖNTEM: Şehrin farklı sosyo-ekonomik bölgelerini temsil edecek şekilde 5 mahalle belirlendi. 1000 aileye anket formları verilip doldurmaları istendi. 691 hanede anne ya da baba ile yapılan görüşmelerde evlilik yaşı, eğitim düzeyleri, aile üyelerinin sağlık bilgileri sorgulandı. BULGULAR: Kırıkkale’de akraba evlilik oranı %20.4 olarak bulundu. Bunların içinde %48.9 gibi yüksek bir oranda 1.kuzenler arasındaki evlilikler tespit edildi. Akrabaevlilikleri ile evlilik yaşı, eğitim düzeyleri arasında ters korelasyon izlendi. Örneklemimizde kalıtsal hastalık olgusuyla karşılaşılmadı. SONUÇ: Kırıkkale’de akraba evlilikleri oranı yüksektir. Bu bağlamda, ülkemizde akraba evliliklerini önlemek için ulusal politikalar geliştirilmelidir.en_US
dc.description.abstractOBJECTIVE: Turkey has an estimated population of 80 million, with a young age structure and a moderately high birth rate. Previous reports have shown that marriages between couples related as second cousins or closer accounts for 20% of the total, varying by region from 3% to 40% . Social, cultural and economic variables all appear to be important factors in determining local and regional levels of consanguinity. The present study was undertaken to assess the rates and types of consanguineous marriages and their relationship to age at marriage and education level and medical outcomes in the Kırıkkale city, middle Anatolia. MATERIAL AND METHODS: Five different districts of the city representing different socio-economic circumstances. Questionnaries were given to 1000 families. Then interwieved with mother or father, with details on characteristics such as marital age, educational level, the degree of biological relatedness of the parents and health status of the memberships of the 691 families. RESULTS: The overall rate of consanguinity was 20.4% in Kırıkkale. The principal type of consanguineous marriage recorded was between first cousins, which accounted for 48.9% of all unions. For both sexes of parents, a significant negative association was observed between consanguinity and mean age at marriage and level of education. There was not any hereditary disorder in our small sample population. CONCLUSIONS: Consanguineous marriage frequenciy was higher in Kırıkkale. In this context, it is important to develop national policies and strategies to prevent consanguineous marriagess in Turkey.
dc.language.isoengen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Kocatepe Tıp Dergisi
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectConsanguinityen_US
dc.subjectConsanguineous Marriages
dc.subjectKırıkkale
dc.subjectKan Yakını
dc.subjectAkraba Evlikleri
dc.titleKırıkkale’de akraba evlilikleri sıklığının, buna etki eden parametrelerin ve kalıtsal hastalıklara olan etkisinin saptanmasıen_US
dc.title.alternativeEvaluation of frequency, affecting parameters of the consanguineous marriages and effect to hereditary disordersen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAfyon Kocatepe Üniversitesi, Kocatepe Tıp Dergisien_US
dc.departmentKırıkkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi
dc.departmentUfuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi
dc.identifier.volume19en_US
dc.identifier.startpage64en_US
dc.identifier.endpage68en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Makaleler [452]
    Makale, olgu sunumu, editöre mektup vb.

Show simple item record