Now showing items 1-1 of 1

    • Neccâr Zâde Rızâ Divânı’nda Beşiktaş Semti 

      Özdemir, Mehmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001)
      Neccârzâde Rızâ, klasik edebiyatımızın şâirlerinden biri olup 18. yy. sonlarında İstanbul’da yaşamıştır. Tekke kültürüyle yetişen şâirin aynı zamanda iyi bir dînî eğitim aldığı anlaşılmaktadır. Neccârzâde, Hz. Peygamber’e ...