Recent Submissions

 • Büyük Taarruz’da Türk Topçusu 

  Yaşar, Selman (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2008)
  26 Ağustos 1922’de başlayan Büyük Taarruz sonucunda kazanılan Dumlupınar Zaferi ile Türk Milleti tüm dünyaya Anadolu’nun Türk yurdu olduğunu ve sonsuza dek böyle kalacağını ispat etmiştir. Bu zaferin kazanılmasında ...
 • Büyük Taarruz'da Türk Süvarisi 

  Yaşar, Selman (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2008)
  Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştirdiğimiz Büyük Taarruz sonrasında kazandığımız Başkumandan Zaferi Türk Milleti’nin var olma savaşını kazandığı bir zaferdir. Bu zaferle Türk Milleti hiçbir zaman esaret altına alınamayacağını ...
 • Büyük Taarruz ve Sonrasında Yapılan Savaşlarda Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi 

  Ortak, Şaban; Gazel, Ahmet Ali (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2008)
  Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’nda yenilmesinden sonra Türk Milleti’nin anavatanı saydığı Anadolu da işgale uğramıştır. Türk Milleti bağımsız yaşamak için birçok cephede güçlü devletlerle mücadele etmiştir. ...
 • 30 Ağustos-Kocatepe Konulu Marş ve Türkü Dağarcığı 

  Türkmen, Uğur (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2008)
  Büyük Taarruz’un Afyonkarahisar halkı ve Türk Milleti için önemi büyüktür. Türk milleti bu zaferle bir destan yazmış, kurtuluşunu ilan etmiştir. Kuşkusuz bu zafere giden yolda bir çok acılar yaşanmış ve bu acılar sazla, ...
 • Türk Tiyatrosunda Büyük Taarruz 

  Kaygana, Mehmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2008)
  Cumhuriyet Türkiye’sinin kültürel arka planında Millî Mücadele’nin ve Büyük Taarruz’un önemli bir yeri vardır. Yeni kurulan Türk devletinin kültür politikalarını belirleyen düşüncelerin başında imparatorluk sonrası için ...
 • Büyük Taarruz Öncesi Afyonkarahisar'da Yunan Mezalimi 

  Şahin, Naci (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2008)
  Yunanlılar Anadolu’ya, kalıcı olmak için gelmişlerdir. Bu bakımdan kendilerine engel olarak gördükleri Türk halkını bütünüyle bölgeden atmak ve yok etmek faaliyeti takip etmişlerdir. Yakılıp yıkılan yerleşim merkezleri ...
 • Büyük Taarruz ve Uluslararası Kamuoyunda Yankıları 

  Topal, Coşkun (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2008)
  Türkiye coğrafyası, Jeopolitik ve jeostratejik önemi ve aynı zamanda yerüstü ve yeraltı kaynaklarının zenginliği dolayısıyla tarih boyunca büyük güçlerin rekabetine sahne olmuştur. I. Dünya savaşı sonunda yenik çıkan Osmanlı ...
 • Son Yıllarda Canlılık Kazanan Kocatepe Zafer Yürüyüşü ve Önemi 

  Şahin, Gürsoy (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2008)
  Her yıl 26-30 Ağustos tarihleri arasında kutlanan Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında, 2005 yılından beri Afyonkarahisar şehrinde düzenli olarak bir faaliyet gerçekleştirilmektedir. Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü ...
 • Milli Mücadele’de Türk Havacılığı ve Başkomutanlık Savaşı’nda Havacıların Rolü 

  Doğanay, Rahmi (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2008)
  Dünyada havacılık çalışmaları, 1903 yılında motorlu bir uçağın kısa bir süre uçarak sağlam bir şekilde inmesi ile en önemli aşamalarından birini kaydetmişti. Daha sonraları uçağın ticari ve askeri alanlarda kullanılması ...
 • Büyük Taarruz'un Türk Basınındaki Yansımaları 

  Sarısaman, Sadık (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2008)
  Büyük Taarruz Türk dünyası ve dünya tarihi için çok önemli bir olaydır. Bu makalede Büyük Taarruzun Peyam-ı Sabah, Sabah, Hakimiyet-i Milliye, İkdam gibi Anadolu ve İstanbul basınına yansımaları ele alınmıştır. Büyük ...
 • Atatürk'ün Büyük Taarruz Değerlendirmeleri 

  Eraslan, Cezmi (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2008)
  Atatürk Türk istiklal harbinin en son ve önemli aşaması olan büyük taarruz ile ilgili olarak yaptığı konuşmalarda pek çok önemli hususun altını çizmiştir. Gerek askeri harekât hakkında söyledikleri, gerekse savaş ve toplum ...
 • 86. Yıldönümünde Kocatepe-Büyük Taarruz ve Atatürk : Bir Değerlendirme 

  Kili, Suna (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2008)
  Büyük Taarruz'un 86. Yıldönümü çerçevesinde, bu "Yıldönümü nün önemi, Atatürk ve Ordu'nun Türk toplumundaki yeri bu makalede incelenmiştir. Ayrıca "çağdaşlık", "çağdaş olmanın" gereklerine açıklık getirilmeye çalışılmış ...
 • Atatürk ve Fevzi Çakmak'ın Gözüyle Büyük Taaruz 

  Akın, Fehmi (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2008)
  Büyük Taarruz, 26 Ağustos sabahı, Türk topçusunun saldırısıyla başlayıp 30 Ağustos'ta kesin zaferle sonuçlanan savaşın genel adıdır. 30 Ağustos günü cereyan eden muharebeye ise nihai zaferi sağladığından dolayı "Başkomutanlık ...
 • Büyük Taarruz'un TBMM'deki Yansımaları 

  Ortak, Şaban (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2008)
  Türk Milleti'nin tarihindeki en önemli olaylardan birisi Kurtuluş Savaşı'dır. Türk Halkı bağımsızlığını ve anavatanını korumak için düşmanla mücadele etmiştir. Halk adına söz söyleme yetkisini kendinde toplayan ve Türk ...