Show simple item record

dc.contributor.authorUysal Akkuş, Gülderen
dc.contributor.authorKurbanlı, Sultan
dc.contributor.authorSezgin, Mehmet
dc.date2014-11-04
dc.date.accessioned2014-11-04T09:55:52Z
dc.date.available2014-11-04T09:55:52Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.issn1302-3187
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11630/638
dc.description.abstractBu çalışmada, çıkış maddesi olarak doymuş ve doymamış alifatik ve aromatik aldehitler (3- Hidroksibütanal, 2-Bütenal, 3-Fenil-3-Hidroksipropanal, 3-Fenil-2-Propenal) kullanıldı. Bunlar benzen veya dikloretan beraberinde hidroksilaminhidroklorür ile 75 - 80 ° C’da üç saat süreyle karıştırılarak uygun oksimlerine dönüştürüldü. Elde edilen oksimlerin yapıları aydınlatıldıktan sonra sanayide oldukça yaygın olarak kullanılan epoksit reçinelerine değişik oranlarda katkı maddesi olarak ilave edilerek reçineler sertleştirildi. Böylece elde edilen çeşitli polimer numunelerinin fiziki - mekanik özellikleri tayin edildi. Daha sonra amacımıza uygun olarak modifîye edilmiş polimer kompozisyonunun kimyasal maddelere karşı dayanıklılığı ve adezyon kabiliyeti araştırıldı. Analiz sonucunda, epoksit reçinesi zincirine oksim grubunun katılmasıyla adezyon kabiliyetinin % 95 - 100 oranında arttığı görüldü.en_US
dc.description.abstractIn this study, saturated and unsaturated aliphatic and aromatic aldehydes such as 3-Hydroxybuthanal, 2- Buthanal, 3- Phenyl-3-Hydroxypropanal, 3- Phenil-2-Propenal were used as starting material. These substances were converted to proper oximes with hydroxilaminehydrocholoride in presence of benzene or diclorethane by stirring about three hours at 75 - 80 °C. The structure of the synthesised oximes were determined then these oximes were anchored to the commercial epoxide resins which are widely used as a modificator in industry. The commercial epoxide resins are hardened by anchoring the obtained oximes. Furthermore, the physical and mechanical properties of the obtained polymeric samples were determined. In addition, the adhesion capability and the resistance to chemical substances of the modified polymers were also investigated. Consequently, the results of analysis show that the adhesion capability of these resins were increased to 95-100% in ratio by the anchoring of the oxime groups to the chain of the resin. Key words: Aliphatic and aromatic oxyaldehyde; Epoxide resins; Oxime; Spectroscopic Methods.
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAlifatik ve Aromatik Oksialdehiten_US
dc.subjectEpoksit Reçinesi (ED-20)
dc.subjectOksim
dc.subjectSpektroskopik Yapı Tayini
dc.titleAlifatik ve aromatik aldoksimlerin sentezi ve epoksit reçinelerine modifikatör (katkı maddesi) olarak kullanılmasıen_US
dc.title.alternativeSynthesis of aliphatic and aromatic aldoximes and used as modificators in epoxide resinsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAfyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümüen_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.startpage13en_US
dc.identifier.endpage21en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record