Show simple item record

dc.contributor.authorOcak, İjlal
dc.contributor.authorKonuk, Muhsin
dc.date2014-11-04
dc.date.accessioned2014-11-04T11:42:43Z
dc.date.available2014-11-04T11:42:43Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.issn1302-3187
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/642
dc.description.abstractMyxomycetes funguslara benzeyen protista aleminde yer alan organizmalardır, çoğunlukla gerçek cıvık mantarlar olarak bilinir. Bu grubun üyeleri yeryüzünde bitki örtüsünün yetişmesine izin veren şartların olduğu yerlerde geniş bir yayılım gösterir, ancak daha çok çürümüş yaprakların, döküntü odunların, ölü ya da çürümekte olan odunların bulunduğu ormanlık alanlarda özellikle yoğun olarak bulunurlar. Yaklaşık dünyada 1000 kadar türü tanımlanmış durumdadır. Türkiye’de 222 tür rapor edilmiştir. Colloria arcyrionema Rostaf.) Nann.-Bremek. ex Lado Doğu Karadeniz Bölgesi ve Trabzon myxomycete florası için yeni kayıttır. C. arcyrionema Karadeniz Bölgesinden (Trabzon- Altındere Milli Parkı) yaklaşık 1000 metre yükseklikten ölü Picea orientalis L. odunu üzerinde arazi örneği olarak toplanmıştır.en_US
dc.description.abstractMyxomycetes are fungus like organisms within the Kingdom Protista, commonly known true slime molds. The members of group are widely distributed, occurring wherever conditions on the earth’s surface permit growth of vegetation, but are particularly abundant in forested areas, where they appear in great profusion on dead and decaying wood litter and on dead leaves. About 1000 species have been described. The number of myxomycetes taxa known in Turkey is 222. Colloria arcyrionema (Rostaf.) Nann.-Bremek. ex Lado is new record for East Black Sea Region and Trabzon. C. arcyrionema is collected from Black Sea Region (Trabzon- Altındere Nationally Park) about 1000 m altitude on Picea orientalis L. as field collection.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMyxomycetes, Yeni Kayıt, Flora, Trabzonen_US
dc.titleDoğu Karadeniz Bölgesi ve Trabzon (Türkiye) Myxomycetes Florası İçin Yeni Kayıt : Collaria arcyrionema (Rostaf.) Nann.-Bremek. ex Ladoen_US
dc.title.alternativeNew Record for East Black Sea Region and Trabzon (Turkey) Myxomycetes Flora : Collaria arcyrionema (Rostaf.) Nann.-Bremek. ex Ladoen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalFen Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, OFMA Eğitimi Bölümü Biyoloji Eğitimi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümüen_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.startpage31en_US
dc.identifier.endpage36en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record