Show simple item record

dc.contributor.authorKahraman, Özgür
dc.contributor.authorÖzzambak, Ercan
dc.date2014-11-05
dc.date.accessioned2014-11-05T07:19:00Z
dc.date.available2014-11-05T07:19:00Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.issn1302-3187
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/645
dc.description.abstractBu çalışma 2003-2004 yılları arasında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümüne ait yüksek tünelde yürütülmüştür. Adıyaman Lalesinde farklı soğan çevre büyüklüklerinin (18-20 cm, 20- 22 cm ve 22-24 cm) bitki gelişimi üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yapılan çalışmada, Adıyaman Lalesi soğanları perlit ortam kültüründe yetiştirilmiştir. Yetiştiricilik sonrası; soğan çevre büyüklüğünün artışı; gövde çapı, gövde sayısı, gövde boyu ve çiçek uzunluğunu arttırdığı saptanmıştır.en_US
dc.description.abstractThe study was carried out in Greenhouse at Ege University, Faculty of Agriculture, Department of Horticulture in 2003-2004 growing season. Bulbs of Fritillaria persica (18-20 cm, 20-22 cm and 22-24 cm in circumference) were planted in perlite to study the effect of bulb circumference on plant growth. There was an increase in stem diameter, stem number, stem length and flower length with the increase of bulb circumference.
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAdıyaman Lalesien_US
dc.subjectTopraksız Tarım
dc.subjectYetiştiricilik
dc.subjectSoğan
dc.subjectÇevre Büyüklüğü
dc.subjectLale
dc.titleAdıyaman lalesinde farklı soğan çevre büyüklüklerinin bitki gelişimi üzerine etkilerien_US
dc.title.alternativeThe effects of different bulb circumference on plant growth in bulbs of fritillaria persicaen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAfyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.contributor.authorIDTR36369en_US
dc.contributor.authorIDTR7964en_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.startpage59en_US
dc.identifier.endpage64en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record