Show simple item record

dc.contributor.authorTemel, Mehmet
dc.contributor.authorTokur, Süleyman
dc.date2014-11-05
dc.date.accessioned2014-11-05T07:29:38Z
dc.date.available2014-11-05T07:29:38Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.issn1302-3187
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/647
dc.description.abstractBu çalışmada, farklı lokalitelerde yayılış gösteren 2 endemik Origanum L.türünün (Origanum hypericifolium Schwarz et Davis, O.sipyleum L.) iç ve dış morfolojileri incelenmiş; ekolojik özellikleri ortaya konmuştur. İncelenen türlerde morfolojik olarak çok belirgin farklar görülmedi. Kök anatomisinde mantarlaşmış dokularda farklılıklar görülürken, gövdede ise tek sıralı epidermis, köşe kollenkiması, 1-2 sıralı endodermis, açık kollateral iletim demetleri ve öz kolları benzerlik; parankimatik öz hücreleri farklılık göstermektedir. Yapraklar dorsiventral, tek sıralı epidermis, bol kloroplastlı mezofil hücrelerine sahiptir. Epidermis hücre şekli, stoma indeksleri ve sesil salgı cepleri birbirinden farklılık gösterir. Ekolojik açıdan, türlerin yetişme ortamları, toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerinde farklılıklar vardır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOriganum L. (Lamiaceae), Anatomi, Morfoloji, Ekolojien_US
dc.titleOriganum hypericifolium Schwarz et Davis ve O. sipyleum L. Üzerinde Morfolojik, Anatomik ve Ekolojik Araştırmalaren_US
dc.title.alternativeTHE MORPHOLOGICAL, ANATOMICAL AND ECOLOGICAL INVESTIGATIONS ON ORIGANUM HYPERICIFOLIUM SCHWARZ ET DAVIS AND O. SIPYLEUM L.en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalFen Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Osmangazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümüen_US
dc.contributor.authorIDTR123535en_US
dc.contributor.authorIDTR5376en_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.startpage71en_US
dc.identifier.endpage88en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record