Collections in this community

Recent Submissions

  • Tercüme-i Aca'ibü'l-Mahlukat 

    Sarıkaya, Bekir (Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2019)
    Yazıldığı devrin coğrafya ve kozmografya telakkisine göre telif edilen ve muhtelif konularda ansiklopedik bilgiler içeren Acâibü’l-Mahlûkat türü eserler İslâmî edebiyatların ortak ürünlerinden biridir. Bu eserlerden en ...