Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorZorlu, Özcan
dc.contributor.authorAvan, Ali
dc.date.accessioned2019-10-30T12:40:23Z
dc.date.available2019-10-30T12:40:23Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11630/7141
dc.description.abstractFrom 2000s onwards, product diversification initiatives in tourism has gained momentum based on ever-changing context of tourism experiences. Such experiences spotlighted respect to nature and traditional culture, instead of mass tourism activities has become focal point both for tourism supply and demand. Within this development trend, culture tourism is one of the most increasing-developing tourism activity among others. Culture tourism which is underpinning to serve natural and cultural attractions, cultural activities and popular artworks as a tourism value, is also offers an opportunity to gain economic value for traditional handicrafts for developing destinations. Thus, certain handicrafts rarely use in daily life could be marketed as a cultural value and generate economic income for the region. From that, in this research, it is aimed to carry out a model in order to make the traditional handicrafts of Afyonkarahisar into touristic assets. Afyonkarahisar have wide range of characteristic handicrafts such as making felt, harness craft for horses, making horse carriage, blacksmithing and copper craft, hand-printed headscarve making and etc. After all, most of this crafts are produced very few, due to the absence of craftsmen. But, all this handicrafts are valuable to serve as a part of culture tourism. So within this scope, firstly, it is planning to make an inventory consisting handicrafts and craftsmen in the region. Then, it is planning to determine main steps in the context of tourism product development and present a model consisting strategic planning.en_US
dc.description.abstract2000'li yıllardan itibaren, turizmdeki ürün çeşitlendirme girişimleri, sürekli değişen turizm deneyimleri bağlamına dayanarak ivme kazanmıştır. Bu tür deneyimler, kitle turizmi faaliyetleri yerine doğaya ve geleneksel kültüre saygılı olduğunu vurguladı, hem turizm arzı hem de talebi için odak noktası haline geldi. Bu gelişme eğiliminde kültür turizmi, diğerleri arasında en çok gelişen turizm aktivitelerinden biridir. Doğal ve kültürel cazibe merkezlerine, kültürel etkinliklere ve popüler sanat eserlerine turizm değeri olarak hizmet etmeyi amaçlayan Kültür turizmi, gelişmekte olan yerler için geleneksel el sanatlarına ekonomik değer kazandırmak için bir fırsat sunuyor. Bu nedenle, günlük hayatta nadiren kullanılan bazı el sanatları kültürel bir değer olarak pazarlanabilir ve bölge için ekonomik gelir sağlayabilir. Bundan, bu araştırmada, Afyonkarahisar'ın geleneksel el sanatlarının turistik varlıklara dönüştürülmesi için bir model yapılması amaçlanmaktadır. Afyonkarahisar, keçe yapma, at koşum takımı, at arabası yapma, demircilik ve bakır el sanatları, el yapımı başörtüsü yapımı vb. Gibi çeşitli karakteristik el sanatlarına sahiptir. Sonuçta, bu el sanatlarının çoğu eksiklik nedeniyle çok az üretilmiştir. esnaf Ancak, tüm bu el sanatları, kültür turizminin bir parçası olarak hizmet etmek için değerlidir. Dolayısıyla bu kapsamda öncelikle bölgedeki el sanatları ve zanaatkarlardan oluşan bir envanter çıkarmayı planlıyor. Daha sonra, turizm ürün geliştirme bağlamında ana adımları belirlemeyi ve stratejik planlama içeren bir model sunmayı planlıyor.
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCulture Tourismen_US
dc.subjectTourism Product Development
dc.subjectMarketing
dc.subjectTraditional Handicrafts
dc.titleRecognition of traditional handicrafts as cultural values to tourism: A model suggestion for Afyonkarahisaren_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.relation.journal3rd International Tourism and Hospitality Management Conferenceen_US
dc.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Turizm Fakültesien_US
dc.authorid0000-0003-4510-3962en_US
dc.identifier.volume3en_US
dc.identifier.startpage220en_US
dc.identifier.endpage234en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorZorlu, Özcan
dc.contributor.institutionauthorAvan, Ali


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record