Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKarasoy, Alper
dc.contributor.authorDemirtaş, Gökhan
dc.date.accessioned2019-12-05T08:52:06Z
dc.date.available2019-12-05T08:52:06Z
dc.date.issued30/09/2018en_US
dc.identifier.citationKarasoy, A. & Demirtaş G. (2018). Sağlık Harcamalarının Belirleyicileri Üzerine Bir Uygulama: Çevre Kirliliği ve Yönetişimin Etkilerinin İncelenmesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7(3), 1917-1939.en_US
dc.identifier.urihttp://www.itobiad.com/tr/issue/37678
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.15869/itobiad.449943
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11630/7359
dc.description.abstractBu çalışmada seçilmiş 27 OECD ülkesine ait 2000-2015 dönemi verileri dikkate alınarak sağlık harcamalarının belirleyicileri incelenmiştir. Bu süreçte bir bağımlı ve beş bağımsız değişken içeren dört ekonometrik model oluşturulmuştur. Bu modelleri tahmin etmek için panel veri analizi kullanılmıştır. Benzer çalışmalarda kullanılmış olan tipik belirleyicilere (gelir, ortalama yaşam beklentisi, genç ve yaşlı nüfusun çalışma çağındaki nüfusa oranı gibi) ek olarak modele iki değişken eklenmiştir: Birincisi çevre kirliliğidir (Sülfür Oksitler-SOx, Karbon Monoksit-CM, Nitrojen Oksitler-NOx ve Karbondioksit-CO2 olmak üzere dört farklı kirleticiyle yaklaşığı alınmıştır). İkincisiyse Uluslararası Ülke Risk Rehberi’nden elde edilmiş olan yönetişim indeksidir. Kullanılan dört kirleticiye göre oluşturulmuş olan dört modelin de sonuçlarına göre: Gelir, ortalama yaşam beklentisi, yönetişim indeksindeki iyileşmeler ve bağımlı nüfus oranı sağlık harcamalarını pozitif bir biçimde etkilemektedir. Ek olarak, SOx ve CO2 değişkenlerinin katsayıları anlamlı ve pozitifken; CM ve NOx değişkenlerinin katsayıları pozitif fakat anlamsızdır. Bu sonuçlara bağlı olarak bazı politika önerileri de sunulmuştur.en_US
dc.description.abstractThis study investigates the determinants of health expenditures for the selected 27 OECD countries considering the period 2000-2015. Four econometric models, each of which includes one dependent and five independent variables, are constructed. Panel data analysis tools are employed. Besides using typical determinants of health expenditures (income, life expectancy and age dependency ratio), two more variables are additionally included: environmental pollution (which is separately proxied by four pollutants, namely Sulphur Oxides-SOx, Carbon Monoxide-CM, Nitrogen Oxides-NOx and Carbon Dioxides-CO2) and a governance indicator that is the rankings by the International Country Risk Guide (ICGR). In all four models, which correspond to each pollutant employed; income, life expectancy, improvements in governance and dependency ratio significantly and positively affect health expenditures. Moreover, while the coefficients of SOx and CO2 are significant and positive, the coefficients of CM and NOx are positive but insignificant. Some policy recommendations are put forward related to these results.en_US
dc.description.sponsorshipBu makale, Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından desteklenmiş olan 16.KARİYER.74 numaralı ve “Sağlık Harcamalarının Belirleyicileri Üzerine Bir Uygulama” başlıklı Kariyer Destek Projesinden türetilmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.identifier.doi10.15869/itobiad.449943en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSağlık Harcamalarıen_US
dc.subjectPanel Veri Analizien_US
dc.subjectÇevre Kirliliğien_US
dc.subjectYönetişimen_US
dc.subjectHealth Expendituresen_US
dc.subjectPanel Data Analysisen_US
dc.subjectEnvironmental Pollutionen_US
dc.subjectGovernanceen_US
dc.titleSağlık Harcamalarının Belirleyicileri Üzerine Bir Uygulama: Çevre Kirliliği ve Yönetişimin Etkilerinin İncelenmesien_US
dc.title.alternativeAn Application on the Determinants of Health Expenditures: Investigating the Impacts of Environmental Pollution and Governanceen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalİnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisien_US
dc.departmentİktisadi ve İdari Bil. Fak.en_US
dc.authorid0000-0002-6757-5613en_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.startpage1917en_US
dc.identifier.endpage1939en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorKarasoy, Alper
dc.contributor.institutionauthorDemirtaş, Gökhan


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record