Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖztürk, Doğan
dc.contributor.authorCanbaz, Muhammet Fatih
dc.contributor.authorGür, Murat
dc.date.accessioned2019-12-06T13:16:01Z
dc.date.available2019-12-06T13:16:01Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.urihttp://www.tkbb.org.tr/Documents/Yonetmelikler/Katilim-Bankalari-ile-Mevduat-Bankalarinin-VZ-ile-2009-2016-Etkinliklerinin-Karsilastirilmasi.pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11630/7369
dc.description.abstractDünya literatüründe İslami Bankacılık olarak adlandırılan sistem, Türkiye’de Katılım Bankaları olarak telaffuz edilmektedir. Dünya’da 1970’li yıllarda ortaya çıkan islami bankalar, Türkiye’de ise 1980’li yıllarda faaliyet alanı bulmuştur. Katılım Bankaları, İslam dinin emir ve yasakları çerçevesinde faaliyette bulunurlar. Katılım bankalarını, geleneksel bankalardan ayıran en önemli özellik; para üzerinden para kazanmayı (faizi/ribayı) reddederek, sadece malın finansmanını yapmasıdır. Öyle ki katılım bankaları, İslam dinince yasaklanmamış her türlü emtianın finansmanı gerçekleştirmektedir. Katılım bankalarının aktif büyüklüğü 2016 yılı itibariyle Türk Bankacılık Sektörünün yaklaşık % 5’lik kısmına denk gelmektedir. Ancak, 2023 hedefleri çerçevesinde bu payın % 15 olması istenmektedir. Dolayısıyla Katılım Bankalarının etkin olması Türk Bankacılık Sektörü için önemlidir. Çalışmada 2009 – 2016 yılları arasında, aralıksız olarak bankacılık sektöründe faaliyet gösteren katılım bankaları ile mevduat bankalarının etkinliği Veri Zarflama Analizi (DEA/VZA) ile karşılaştırılmıştır. Bankaların etkinliğinin araştırılmasıyla 4 girdi (Sermaye yeterlilik rasyosu, Toplam Krediler ve Alacaklar / Toplam Aktifler, Duran Aktifler/ Toplam Aktifler, Likit Aktifler/ Toplam Aktifler) ve 2 çıktı (Kâr/Toplam Aktifler ve Kâr/Özkaynaklar) değişkeni kullanılmıştır. Analiz sonucunda katılım bankaları ile özel sermayeli mevduat bankalarının etkinlikleri detaylı bir şekilde ortaya konulmuştur.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBankacılıken_US
dc.subjectKatılım Bankalarıen_US
dc.subjectÖzel Sermayeli Mevduat Bankalarıen_US
dc.subjectEtkinliken_US
dc.subjectVeri Zarflama Analizien_US
dc.titleKatılım Bankaları ile Mevduat Bankalarının 2009-20016 yılları etkinliklerinin VZA ile karşılaştırılmasıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalI. International Academic Research Congressen_US
dc.departmentBolvadin Meslek Yüksekokuluen_US
dc.authorid0000-0001-8672-0436en_US
dc.authorid0000-0002-4711-3489en_US
dc.authorid0000-0002-9064-7558en_US
dc.identifier.startpage328en_US
dc.identifier.endpage337en_US
dc.identifier.issueSosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları 2017en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorÖztürk, Doğan
dc.contributor.institutionauthorCanbaz, Muhammet Fatih
dc.contributor.institutionauthorGür, Murat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Makaleler [8]
    Makale, olgu sunumu, editöre mektup vb.

Show simple item record