Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYıldız, İsmail
dc.contributor.authorGüneş, İbrahim
dc.contributor.authorÜlker, Şükrü
dc.date.accessioned2019-12-11T13:11:45Z
dc.date.available2019-12-11T13:11:45Z
dc.date.issued27.10.2017en_US
dc.identifier.urihttps://www.researchgate.net/publication/328654356_Borlanmis_Fe-Mg_Alasiminin_Karakterizasyonu
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11630/7428
dc.description.abstractToz me talurjisi (TM), farklı boyutlardaki tozların karıştırılarak pres vasıtasıyla şekillendirilip, uygun atmosfer ortamında be l li sıcaklık aralığında sinterlenerek üretilen malzeme üretim yöntemidir. Ge rçekleştirilen çalışmada, ağırlıkça 5 ve 10 Mg ile Fe tozl arı karıştırılıp 620 °C s ıca klıkta sinterlenmişlerdir. Elde edilen numunelerin yüzeyleri 800 ve 900 °C s ıca klıklarda Ekabor 2 tozu kullanılarak borlanmıştır. Borlanmış numunelere metalografik analiz olarak XRD analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda FeB, Fe2B ve Fe faz değerleri ortaya çıkmıştır.en_US
dc.description.abstractPowder metallurgy (TM) is a method of producing materials produced by mixing powders of different sizes, shaping them by pressing and sintering at a certain temperature range in a suitable atmosphere. In the work carried out, 5 a nd 10 Mg a nd Fe powders were weighed a nd sintere d at 620 °C. The s urfaces of the obtained samples were boronized using Eka bor 2 dust at 800 a nd 900 °C. XRD analysis was performed on the borided samples as metallographic analysis. As a result of the analysis, FeB, Fe2B and Fe phase values appeared.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectToz Metalurjisien_US
dc.subjectSinterlemeen_US
dc.subjectKaplamaen_US
dc.subjectPowder Metallurgyen_US
dc.subjectSinteringen_US
dc.subjectCoatingen_US
dc.titleBorlanmış fe-mg alaşımının karakterizasyonuen_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.relation.journalUluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu (IVSS'17)en_US
dc.departmentİscehisar Meslek Yüksekokuluen_US
dc.authorid0000-0002-9207-591Xen_US
dc.identifier.startpage91en_US
dc.identifier.endpage98en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorGüneş, İbrahim
dc.contributor.institutionauthorÜlker, Şükrü
dc.contributor.institutionauthorYıldız, İsmail


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record