Recent Submissions

 • Sözlük içi gönderimler ve sözlüğün işlevi 

  Çetinkaya, Bayram (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2017)
  Genel olarak sözlükler, dilde kullanılan sözcüklerin belirli bir düzen içerisinde sıralanıp tanımlandığı başvuru eserleri şeklinde tanımlanmaktadır. Sözlükte yer alacak maddelerin belirlenmesi ve tanımlamaların şekillendirilmesi ...
 • Esnek yapılı deyimler üzerine 

  Eğitim Fakültesi; ; Çetinkaya, Bayram (2011)
  Sözvarlığında kavramları renkli bir şekilde ifade eden deyimler, söz dizimi ve anlam yönünden sınırlandırılmış birlikteliklerdir. Barındırdığı sözcükler arasında çok sıkı bir ilişki vardır. Fakat dilde bazı deyimlerde bu ...
 • Sözlük tanımlamalarında kavramlar arası ilişkilendirmede görev alan sözcükler (fiilimsiler) 

  Sözlüklerde sözcüklerin tanımlarına baktığımızda genel olarak sözcüğün karşıladığı kavramın içinde bulunduğu bir tür ismi ile bu tür içerisinde kendisini diğerlerinden farklı kılan özelliği/özellikleri karşılayan sözcükten/ ...