Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYıldız, İsmail
dc.contributor.authorGüneş, İbrahim
dc.contributor.authorÜlker, Şükrü
dc.date.accessioned2019-12-19T13:14:44Z
dc.date.available2019-12-19T13:14:44Z
dc.date.issued24.03.2018en_US
dc.identifier.urihttps://www.researchgate.net/publication/328654356_Borlanmis_Fe-Mg_Alasiminin_Karakterizasyonu
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11630/7518
dc.description.abstractToz metalurjisi, partikül yapıdaki metal içerikli tozların homojen bir şekilde karıştırıldıktan sonra soğuk preste preslenerek sinterleme yoluyla malzeme üretim yöntemidir. Gerçekleştirilen çalışmada, homojen bir şekilde karıştırılan ağırlıkça %95 Fe ve %5 Mg metal tozları tüp fırın ortamında 530 °C'de sinterlenmiştir. Sinterlenerek elde edilen numuneler fırın atmosferi içerisinde 900 °C sıcaklıkta 2 saat süreyle Ekabor 2 tozu kullanılarak borlama işlemine tabi tutulmuştur [1,2]. Borlanmış numunenin tabaka kalınlığı optik mikroskop ile ölçülmüş ve 11 μm olarak bulunmuştur. Borür tabakasının faz analizi için XRD analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda FeB, Fe2B ve Fe fazları elde edilmiştir (Şekil1) [3,4]. Ayrıca borlanmış numunelerin yüzeylerine 0,3 m/s kayma hızında 2,5 N yük altında 250 ve 500 m kayma mesafesinde, kuru ortamda bilye disk tipi aşınma cihazında aşınma testi uygulanmıştır [5]. Test sonucunda malzemelerde oluşan aşınma derinlikleri ölçülmüştür. Aşınma testi sonucunda oluşan izlerin tabakanın altına indiği, 250 m kayma mesafesi sonunda ortalama 19,8 μm, 500m kayma mesafesi sonunda ortalama 25,3 μm iz derinliği oluştuğu tespit edilmiştir (Şekil 3). Kayma mesafesinin artmasıyla aşınma miktarının arttığı gözlenmiştir (Şekil 1) [6]. Şekil' te abraziv aşınmanın ve sonrasında da delaminasyon aşınmasının hakim olduğu görülmektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleBorlanmış Fe-Mg alaşımının aşınma davranışının incelenmesien_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.relation.journal1st International Symposium on Light Alloys and Composite Materials (ISLAC’18)en_US
dc.departmentİscehisar Meslek Yüksekokuluen_US
dc.authorid0000-0002-9207-591Xen_US
dc.identifier.startpage367en_US
dc.identifier.endpage368en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorGüneş, İbrahim
dc.contributor.institutionauthorÜlker, Şükrü


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record