Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYıldız, İsmail
dc.contributor.authorGüneş, İbrahim
dc.date.accessioned2019-12-19T13:15:27Z
dc.date.available2019-12-19T13:15:27Z
dc.date.issued28.04.2019en_US
dc.identifier.urihttps://www.researchgate.net/publication/334250121_93_Co_Iceren_Borlanmis_Co-Mg_Alasiminin_Karakterizasyonu
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11630/7519
dc.description.abstractBu çalışmada, %93 Co ve %7 Mg içeren Co-Mg alaşımının borlama işlemi gerçekleştirilmiştir. Alaşım malzemesini üretmek için toz metalurjisi yöntemiyle Co ve Mg metal tozları uygun kaplar içerisinde karıştırılarak özel olarak tasarlanmış silindirik kalıplara dökülmüş ve 300 bar basınç altında preslendikten sonra Argon gazı atmosferine sahip tüp fırın içerisinde 530 °C sıcaklıkta sinterleme işlemine tabi tutulmuşlardır. Sinterlenerek üretilen numunelere sırasıyla sertlik ve yoğunluk testleri uygulanmıştır. Sinterleme sonucunda malzemelerde 155 HV0,05 değeri elde edilirken yoğunluk değeri 4,5 gr/cm3 olarak ölçülmüştür. Ayrıca, sinterlenerek üretilmiş numunelere kapalı fırın ortamında 850 ve 900 °C sıcaklıklarda 1.5 – 4.5 saat sürelerde ticari Ekabor II tozu kullanılarak borlama işlemi gerçekleştirilmiştir. Borlanan numunelere metalografik analiz olarak SEM analiz çalışması yapılarak borür tabakaları ölçülmüştür. Elde edilen borür tabakaları en düşük 850 °C sıcaklıkta 1,5 saat sürede 47 μm olarak belirlenirlen en yüksek 900 °C sıcaklık 4,5 saat sürede 98 μm olarak ölçülmüştür. Borlama işlemi sonucunda elde edilen borür fazları XRD analizi ile belirlenmiştir. Borlanmış Kobalt-Magnezyum numunelerinin XRD analizi sonucunda CoB ve Co2B fazları elde edilmiştir. Mg içeriğinin borlama olayına yardımcı olması ve borür tabakalarının büyümesine etki etmesinin dışında mikroyapıda gözenekli bir yapı oluşmasına neden olmuştur.en_US
dc.description.abstractIn this study, boronizing of Co-Mg alloy containing 93% Co and 7% Mg was performed. In order to produce the alloy material, Co and Mg metal powders were poured into specially designed cylindrical molds by mixing them in suitable containers and pressed under 300 bar pressure. Sintered samples were subjected to hardness and density tests. As a result of sintering, the HV0.05 value of the materials was obtained while the density value was measured as 4.5 gr/cm3. In addition, sintered samples were piped using commercial Ekabor II powder at a temperature of 850 and 900 °C for 1.5-4.5 hours. Boronized samples were analyzed by using SEM analysis as metallographic analysis. The obtained boride layers were determined as 47 μm at a minimum of 850 °C for a period of 1.5 hours and the highest 900 °C temperature was measured as 98 μm in 4.5 hours. Boron phases were determined by XRD analysis. As a result of XRD analysis of boronated Cobalt-Magnesium samples, CoB and Co2B phases were obtained.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBorlamaen_US
dc.subjectAlaşımen_US
dc.subjectTozen_US
dc.subjectSinterlemeen_US
dc.subjectBoronizingen_US
dc.subjectAlloyen_US
dc.subjectPowderen_US
dc.subjectSinteringen_US
dc.title%93 Co içeren borlanmış Co-Mg alaşımının karakterizasyonuen_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.relation.journal4th International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences (ICETAS)en_US
dc.departmentİscehisar Meslek Yüksekokuluen_US
dc.authorid0000-0002-9207-591Xen_US
dc.identifier.startpage252en_US
dc.identifier.endpage257en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorGüneş, İbrahim


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record