Show simple item record

dc.contributor.authorGüler, Mustafa
dc.contributor.authorGüneş, Hasan Hüseyin
dc.date.accessioned2019-12-20T13:07:20Z
dc.date.available2019-12-20T13:07:20Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationGüler, Mustafa , Güneş, Hasan Hüseyin . "أوقاف الحرمين في أواخر القرن العاشر الهجري في الأناضول والبلقان". Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi 1 / 1 (Aralık 2018): 8-19 .en_US
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/akid/issue/41820/478207
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11630/7585
dc.description.abstractMekke-i Mükerreme’de ilk vakfı, bilindiği üzere Hz. İbrahim (a.s) kurmuştur. Daha sonrasında Kureyş kabilesinin İslamiyet’in gelişine kadar olan sürede, Mekke’ye gelen hacıların ihtiyacını gidermeye yönelik farklı pek çok çalışmaları olmuştur. Birinci Abbasi döneminde hacıların sayısının artması ve bazılarının Mekke ve Medine şehirlerini yurt tutmaları, bu iki şehre maddi desteğin artırılmasının ana sebepleridir. Bunun sonucunda da bu iki şehirde, vatandaşların ve ziyaretçilerin ihtiyaçlarını gidermek üzere devlet yöneticileri, raiyye ve meliklerin vakıfları kurulmuştur. Bu gelenek Osmanlı dönemine dek her asır devam etmiştir. Osmanlı döneminde ise Harameyn Vakıfları Müdürlüğü kurulmuştur. Vakıfların düzenlenmesi, sicillere kaydedilmesinde ve vakıf sayılarının artırılmasında bu müdürlüğün büyük bir önemi vardır. Osmanlıların, Harameyn bölgesindeki vakıflarla ilişkisi bu vakıflar müdürlüğünün kurulmasından çok daha öncedir. Zira Osmanlıların bu vakıflarla ilişkisi, bu beldelerin Osmanlı yönetimine girmesinden önce başlamıştır. Bu araştırma; hicri 10. Asrın sonlarında Osmanlı devletinin Anadolu ve Balkanlarda bulunan önemli vakıfları üzerinde duracaktır. Özellikle Harameyn ve halkı için kurulan vakıfları; vakıfların yerlerini, sahiplerinin isimlerini ve sayılarını belirterek o dönemde Osmanlı arşivlerinde bulunan akar sicil ve belgelerine göre ele alacaktır. Kurulduğu zamanda sicillere kaydedilmemiş vakıflar var ise, sonrasında kaydedilmesine rağmen o dönem neden kayıt altına alınmadığının sebepleri de belirlenmeye çalışılacaktır.en_US
dc.description.abstractإن أول وقف أسس ف إبراهيم -عليه السالم- كما هو معروف. ومن الب يى أيضا أن قريشا قد فعلت أعماال مختلفة بعد ذلك، أدت لحصولها عىل خدمات الحج يس األول، واستيطان العرصالعبا ي ى والكعبة، حىت م جي ء اإلسالم. وكان ازدياد عدد الحجاج ف لزيادة الدع رئيس يى مكة والمدينة المنورة، سبب يى ي ى بعضهم ف ، المدينت يى يل لهات يى م الما فأسست أوقاف ملوك وأمراء الدولة والرعية؛ ألجل تلبية حاجات الزائرين والمستوطن يى ؛ وفيه أسست وزارة ي ي كل عرص، ووصوال إل العرص العثمان ى ى فيهما. واستمر هذا التقليد ف تنظيم تلك األوقاف ي ى ، وكان لتأسيس هذه الوزارة أهمية كب ية ف ى أوقاف الحرم ي وتقييدها أقدم من ذلك؛ إذ بأوقاف بالد الحرم يى ي سجالت وزيادتها، وإن كانت عالقة العثماني يى ى ف إنها بدأت قبل وقوعها تحت سيطرتهم. وسيقف هذا البحث عند أهم أوقاف الدولة رشالهجري، والسيماماكان منها للحرم يى أواخر القرن العا ي ى األناضول والبلقان ف ي ى العثمانية ف وأهله، مبينا أماكنها، وأسماء أصحابها، ومقدار كل منها، وذلك بحسب الوثائق وسجالت ي ى تلك الحقبة. وإذا كان ثمة أوقاف لم تقيد ف ي ى ي ف األرشيف العثمان ى ي ى القيود العقارية ف ي ذلك الوقت رغم ى ي وقتها، فسيحاول هذا البحث تحديد أسباب عدم تقييدها ف ى السجالت ف مرحلة الحق ي ى أنها قيدت ف ة. مفتاح الكالم: ، األناضول والبلقان،الدولة العثمانية. أوقاف الحرم يىen_US
dc.language.isoaraen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHaremeyn Vakıflarıen_US
dc.subjectAnadoluen_US
dc.subjectBalkanen_US
dc.subjectOsmanlı Devletien_US
dc.titleHicri 10. Asrın sonunda Anadolu ve Balkanlardaki Haremeyn Vakıflarıen_US
dc.title.alternativeأوقاف الحرمين في أواخر القرن العاشر الهجري في الأناضول والبلقانen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAKİDen_US
dc.contributor.departmentFen-Edebiyat Fakültesien_US
dc.contributor.authorID0000-0003-2811-6403en_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.startpage8en_US
dc.identifier.endpage19en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.relation.publicationcategoryGazete Makalesi - Ulusalen_US
dc.contributor.institutionauthorGüler, Mustafa


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record