Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorDikmen, Sedef
dc.contributor.authorErsoy, Bahri
dc.contributor.authorAkpınar, Süleyman
dc.contributor.authorBircan, Hasan
dc.contributor.authorOrhun, Önder
dc.date.accessioned2019-12-25T12:32:52Z
dc.date.available2019-12-25T12:32:52Z
dc.date.issued01.08.2011en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11630/7690
dc.description.abstractBu çalışmada, Eskişehir-Mihalıçcık ilçesi Ahırözü ve Üçbaşlı köylerindeki kil yataklarından temin edilen kaolen numuneleri karakterize edilerek, su içerisinde elektrokinetik özellikleri incelenmiştir. Bu kapsamda, her iki kaolen numunesinin de pH’ya, tek, çift ve üç değerlikli elektrolit türüne ve bu elektrolitlerin konsantrasyonuna bağlı olarak zeta potansiyel (ZP) ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Ahırözü kaoleninin sıfır yük noktası ~pH 4,2 iken, Üçbaşlı kaoleninin sıfır yük noktası ~pH 3,2 olarak belirlenmiştir. Çalışılan 2-11 pH aralığında Üçbaşlı kaoleninin, Ahırözü kaolenine göre daha negatif yüke sahip olduğu belirlenmiştir. Bu farklılık kaolen numunelerinin mineralojik ve kimyasal bakımdan farklılığından kaynaklanmaktadır. Ancak her iki yörenin kaoleni de, farklı elektrolitler varlığında benzer yük davranışı sergilemiştir. NaCl ve KCl gibi tek değerlikli elektrolitler kaolenlerin zeta potansiyelini negatif yönde artırırken, bunun aksine iki (CaCl 2 ve MgCl 2 ) ve üç (Al(NO 3 ) ) değerlikli elektrolitler zeta potansiyeli (mutlak değer olarak) azaltmıştır. Kaolenlerin yüzey işaretinin negatiften pozitife dönüşebilmesi ise ancak Al(NO 3 ) 3 varlığında Al +3 3 gibi +3 değerlikli katyonların kaolen tabaka kenar yüzeylerine spesifik adsorplanmasıyla mümkün olabilmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this study, two kaolin samples collected from clay deposits in the villages Ahırözü and Üçbaşlı of Mihalıçcık (Eskişehir) have been characterized and their electrokinetic properties in water were investigated. In this scope, zeta potential measurements have been performed to determine the effect of pH, mono-, di- and trivalent electrolyte type and concentrations of these electrolytes on the zeta potential of the two kaolin samples. Isoelectric point of Ahırözü kaolin was determined as ~pH 4.2, while that of Üçbaşlı kaolin was determined as ~pH 3.2. Üçbaşlı kaolin has a more negatively charged surface than Ahırözü kaolin in the pH range of 2-11. This difference probably results from the differences in their mineralogical and chemical contents. However, both of the two kaolin samples showed the similar surface charge behavior against mono-, di- and trivalent electrolytes. Monovalent electrolytes such as NaCl and KCl make the ZP of the kaolins more negative, whereas divalent (CaCl2 and MgCl2) and trivalent (Al(NO3)3 ) electrolytes decreases the ZP as its absolute value. Change in the surface sign of the kaolins from negative to the positive is only possible in the presence of trivalent electrolytes (Al-nitrate) due to specific adsorption of Al3+ cations on the edge surface of the kaolin layers.en_US
dc.description.sponsorshipAnadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu / 041061en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKaolenen_US
dc.subjectKaoliniten_US
dc.subjectZeta Potansiyelen_US
dc.subjectElektroliten_US
dc.subjectKaoliniteen_US
dc.subjectZeta Potentialen_US
dc.subjectElectrolyteen_US
dc.subjectIso Electrical Pointen_US
dc.subjectSıfır Yük Noktasıen_US
dc.titleEskişehir-Mihalıçcık kaolenlerinin elektrokinetik özelliklerien_US
dc.title.alternativeElectrokinetic Properties of Kaolins Belong to Eskişehir-Mihalıçcıken_US
dc.title.alternativeElectrokinetic properties of kaolins belong to Eskişehir-Mihalıçcıken_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAfyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.departmentMühendislik Fakültesien_US
dc.authorid0000-0002-0075-9039en_US
dc.identifier.volume11en_US
dc.identifier.startpage9en_US
dc.identifier.endpage18en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorErsoy, Bahri
dc.contributor.institutionauthorAkpınar, Süleyman


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record