Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorErsoy, Bahri
dc.contributor.authorKavas, Taner
dc.contributor.authorDikmen, Sedef
dc.contributor.authorAkbulut, Ersin
dc.contributor.authorOlgun, Asım
dc.contributor.authorKavas, Mine
dc.date.accessioned2019-12-25T12:35:26Z
dc.date.available2019-12-25T12:35:26Z
dc.date.issued01.12.2014en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11630/7691
dc.description.abstractBu çalışmada, gerçek şartlar altında (su/çimento(w/c) oranı: 0.5) normal portland çimentosunun (PÇ) saf C3S(3CaO.2SiO ) klinker fazının zamana bağlı zeta potansiyel (ZP) ölçümleri yapılmıştır. Elde edilen ZP eğrileri, zamana bağlı olarak çimento pastasından çözeltiye geçen Ca 2 +2 iyon konsantrasyonu, zamana pH değişimi, zamana bağlı iletkenlik ölçümleri, vicat testi ve mikrokalorimetre ile hidratasyon ısısı verileri ışığında tartışılmıştır. Sonuç olarak, pratikte uygulanan w/c oranlarında çimentonun zamana bağlı zeta potansiyel (ZP) değişimi ile prizlenme davranışı arasında (özellikle priz başı süresi açısından) bir ilişki kurmak mümkün değildir. Çünkü belirli bir süreden sonra çimento pastasının katılaşması sebebiyle ZP ölçümü yapabilmek mümkün olmamıştır. Bununla beraber hidratasyon ısısı verileriyle zamana bağlı ZP verileri arasında zayıf da olsa bir ilişki mevcuttur.en_US
dc.description.abstractIn this work, the zeta potential measurements (ZP) of pure clinker phase, C3S (3CaO.2SiO2), of ordinary portland cement (OPC) depending on time were carried out under the real conditions. That is, the used water/cement (w/c) ratio is 0.5 in this study and it is the same with the ratios used in the practical applications. The obtained ZP curves were discussed under the light of the time dependent calcium (Ca+2) concentration released into water from the solid phase, time dependent suspension pH, vicat test, and heat of hydratation by Microcalorimeter test results. As a result, the relationship between the time dependent ZP of C3S and its setting behavior, especially considering beginning and ending of setting times, is not possible under the real w/c ratios. This is because the ZP measurement of the C3S particle is impossible after a certain time due to solidifying. However, there is weak relation between the heat of hydratation and time-dependent ZP data.en_US
dc.description.sponsorshipTÜBİTAK / 107M087en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÇimentoen_US
dc.subjectAliten_US
dc.subjectZeta Potansiyelen_US
dc.subjectHidratasyon Isısıen_US
dc.subjectPrizlenmeen_US
dc.subjectCementen_US
dc.subjectAliteen_US
dc.subjectZeta Potentialen_US
dc.subjectHeat of Hydrationen_US
dc.titleSaf C S fazının zamana bağlı zeta potansiyel (ZP) değişimi ile hidratasyon davranışı (prizlenme) arasındaki ilişki 3en_US
dc.title.alternativeRelationship between the time dependent zeta potential of pure C3S phase and ıts setting behavioren_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAfyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.departmentMühendislik Fakültesien_US
dc.authorid0000-0002-0075-9039en_US
dc.identifier.volume14en_US
dc.identifier.startpage479en_US
dc.identifier.endpage488en_US
dc.identifier.issueOZ5776en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorErsoy, Bahri
dc.contributor.institutionauthorKavas, Taner


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Makaleler [36]
    Makale, olgu sunumu, editöre mektup vb.

Show simple item record