Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKarabaşoğlu, Aslı
dc.contributor.authorKaraoğlu, Özgür
dc.contributor.authorKuvanç, Rıfat
dc.date.accessioned2019-12-25T12:54:49Z
dc.date.available2019-12-25T12:54:49Z
dc.date.issued10.04.2017en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11630/7694
dc.description.abstractUrartu Krallığına ait yerleşimler, Van Gölü Havzası’nda Paleozoik yaşlı mermer türü temel kayaçlarından Kuvaterner yaşlı bazaltik kayaçlara kadar oldukça zengin bir kayaç grubu üzerinde yer almaktadır. Urartu kalelerinde yapı malzemesi olarak genellikle bazalt ve andezit türü volkanik kayaçlar ile yer yer kireçtaşı, traverten ve kumtaşı gibi farklı tip kayaçlar kullanılmıştır. Van Gölü’nün kuzeyinde ve batısındaki Pliyo-Kuvaterner yaşlı volkanik sahalar, bazalt ve andezitik gibi volkanik kayaçlar için doğusunda bulunan Paleosen-Eosen yaşlı sahalar kırıntılı ve kireçtaşları için ve güneydoğusunda bulunan Kuvaterner yaşlı sahalar traverten tipi karbonatlı kayaçlar için potansiyel alanları temsil etmektedir. Bu çalışmada Van Gölü Havzasındaki önemli Urartu merkezlerinden olan Van Kalesi, Çavuştepe, Ayanis, Toprakkale, Zivistan, Aliler, Keçikıran ve Körzüt kaleleri ile Minua Kanalı gibi tarihi yerleşimlere ait yapılardan örnekler alınmıştır. Alınan kayaç örneklerinin petrografik özelliklerini ayrıntılı inceleyerek, Urartu mimarisinde kullanılan kayaçların daha iyi tanınması amaçlanmıştır. Ana kayadan ve tarihi yapılardan alınan örneklerin karşılaştırılma yapılarak, yapı inşa malzemesinin kaynağını tespit edilmesinde ve taş ocakçılığı ile malzemelerin tarihi nakil yollarının belirlenmesinde önemli bilgiler sunacağı düşünülmektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVanen_US
dc.subjectVan Kalesien_US
dc.subjectUrartuen_US
dc.subjectJeoarkeolojien_US
dc.subjectUrartu Mimarisien_US
dc.subjectPetrografien_US
dc.titlePetrographic observations for rocks used in the Urartu centers in Van regionen_US
dc.title.alternativeVan bölgesindeki Urartu merkezlerinde kullanılan kayaçlara ilişkin petrografik gözlemleren_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.relation.journal70. TJK Bildiri Özlerien_US
dc.departmentMühendislik Fakültesien_US
dc.identifier.startpage248en_US
dc.identifier.endpage249en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorKarabaşoğlu, Aslı


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record