Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÇelik, Mustafa Yavuz
dc.date.accessioned2019-12-27T06:44:12Z
dc.date.available2019-12-27T06:44:12Z
dc.date.issued2008en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11630/7730
dc.description.abstractKayaçların porozite, süreksizlik, tane boyut dağılımı, tane sınırları ve şekilleri gibi bazı özellikleri mühendislik çalışmalarında önem taşımaktadır. Özellikle mermer olarak kullanılacak kayaçlarda bu özellikler daha da önem kazanmaktadır. Kayaçların bu özelliklerinin tespitinde birçok geleneksel ve modern yöntem kullanılmaktadır. Son yıllarda bilgisayar teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak görüntü alma ve işleme teknolojisinde de önemli ilerlemeler gözlenmiştir. Bu gelişmeler, “görüntü analiz yöntemleri”nin kayaçların bazı özelliklerinin belirlenmesinde kullanılmasına yol açmıştır. Alışagelmiş yöntemlerin zaman alıcı ve maliyetli olmasına karşılık, görüntü analiz yöntemleriyle daha hızlı ve ucuz bir şekilde analiz kolaylığı sağlanmıştır.en_US
dc.description.abstractSome characteristics of rocks, such as porosity, discontinuity, grain size distribution, grain boundaries and shapes, has shown great importance in engineering works. In particular, this properties has gained greater importance for the rocks to be used as marble. Various traditional and modern methods has been used to determine properties of rocks. In parallel to the developments in computer technology, important progress has been observed in image capturing and processing technologies. These developments have caused the employment of “image analysis methods” to find out properties of rocks. In contrast time consuming and costly structure of traditional methods, much cheaper and faster analysis facilities have been provided with image analysis methods.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMersem 2008 Türkiye VI. Mermer Sempozyumuen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTane Boyut Dağılımıen_US
dc.subjectGrain Size Distributionen_US
dc.subjectGörüntü Analizien_US
dc.subjectKayaç Özelliklerien_US
dc.subjectPoroziteen_US
dc.subjectImage Analysisen_US
dc.subjectRock Propertiesen_US
dc.subjectPorosityen_US
dc.titleGörüntü analiz yöntemlerinin kayaç özelliklerinin nicel analizinde kullanılmasıen_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.relation.journalMersem 2008 Türkiye VI. Mermer Sempozyumuen_US
dc.departmentAfyon Meslek Yüksekokuluen_US
dc.authorid0000-0002-9695-7370en_US
dc.identifier.startpage227en_US
dc.identifier.endpage238en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Ulusal - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorÇelik, Mustafa Yavuz


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record