Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÇelik, Mustafa Yavuz
dc.date.accessioned2019-12-30T07:17:21Z
dc.date.available2019-12-30T07:17:21Z
dc.date.issued2002en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11630/7763
dc.description.abstractMermer olarak kullamlan tum dogal taslar az vcya cok adsorpsiyon ozelligine sahiptir. Fiziksel ozelliklerinden dolayi bazilan digerlerine gore daha fazla emme ozelligi gosterirlcr, Mermer ve dogal tas yuzeylerinde gonilen renk degisimleri lekelenmenin en bariz isaretidir, Lekeler, cilah mermer yiizeyinde donuk veya puslu bir gonlnum gosterirler. Mermer, kirectasi ve travertenler lekelerden etkilenen taslann en onemlileridir. Lekeler, organik veya inorganik kokenli olabileccklcri gibi su bazli vcya yag bazh da olabilirler. Mermer ve dogal taslann uzerinde olusan lekelerin silinerck yok edilrnesi degisik yonternler kullarularak yapilmaktadir. Oncelikle unutulmarnahdir ki lekelerin raze olmasi, silinme islemini kolaylasnracaknr. Lekelerin cikanlmasmda en cok uygulanan yontcmler, kimyasal maddeler ve deterjanlar ile silme ve "lapa" yontemidir, "Lapa", emme ozelligi olan maddelerin tozlannm Sll ile kansnnlrnasi sonucunda olusturulan plastik kivamli bir malzemedir,en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMermer, Doğal Taş Sektörünün Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMermeren_US
dc.subjectMarbleen_US
dc.subjectLekeen_US
dc.subjectTemizliken_US
dc.titleMermer yüzeylerinde oluşan çeşitli lekeler ve silinmesien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMermer, Doğal Taş Sektörünün Dergisien_US
dc.departmentAfyon Meslek Yüksekokuluen_US
dc.authorid0000-0002-9695-7370en_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.startpage64en_US
dc.identifier.endpage70en_US
dc.identifier.issue32en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal - Editör Denetimli Dergien_US
dc.contributor.institutionauthorÇelik, Mustafa Yavuz


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Makaleler [69]
    Makale, olgu sunumu, editöre mektup vb.

Show simple item record