Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorArsoy, Zeyni
dc.contributor.authorÇiftçi, Hakan
dc.contributor.authorErsoy, Bahri
dc.date.accessioned2019-12-30T12:27:43Z
dc.date.available2019-12-30T12:27:43Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationARSOY, Z , Çiftçi, H , Ersoy, B . (2018). Koyunağılı (Mihalıççık) Linyitlerinin Yıkanabilirliğinin Araştırılması. Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 11 (2) , 76-83 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kujs/issue/41739/467547en_US
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/kujs/issue/41739/467547#article_cite
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11630/7778
dc.description.abstractBu çalışmada, Koyunağılı (Mihalıççık/Eskişehir) linyitlerinin yıkanabilirliği incelenmiştir. Yapılan kısa analiz sonuçlarına göre tüvenan linyit numunesinin kuru bazda %53,47 kül, %18,59 karbon ve 2720 kcal/kg’lık alt ısıl değeri (AID) verdiği ve ASTM standardına göre “linyit B” grubu kömür sınıfına dahil olduğu tespit edilmiştir. Linyit numunesi üç farklı tane boyut grubuna (-90+20, -63+20, -45+20 mm) ayrılarak her bir grup için yüzdürme-batırma deneyleri ayrı ayrı yapıldı. Deneylerde ZnCI2 tuzu kullanılarak hazırlanan 1,4-1,5-1,6-1,7 ve 1,8 g/cm3 yoğunluğa sahip ağır ortamlar kullanıldı. Temiz kömür elde etmek için gerekli olan optimum ağır ortam yoğunluğunun her grup için 1,6 g/cm3 olduğu belirlendi ve her bir tane boyut grubu için ayrıca yıkanabilme numarası (WN) hesaplanarak en yüksek yıkanabilme numarası (12,22) -45+20 mm grubu için bulundu.en_US
dc.description.abstractIn this study, washability properties of Koyunağılı (Mihalıççık / Eskişehir) lignites were examined. According to the results of the short analysis, raw lignite sample can be defined as “lignite B” group coal according to ASTM standards with its %53,47 dry base ash, % 18,59 carbon and 2720 kcal/kg lower calorific value. The lignite sample was divided into three different particle size groups (-90+20, -63+20, -45+20 mm) and flotation-sinking tests were performed for each group. Heavy medias with a density of 1,4-1,5-1,6-1,7-1,8 g/cm3 prepared using the ZnCl2 salt were used. The optimum heavy media density required to obtain clean coal was determined to be 1.6 g/cm3 for each group. In addition, the washability number (WN) was calculated for each group and the highest washability number (12,22) was found for the group -45+20 mm.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectLinyiten_US
dc.subjectKömüren_US
dc.subjectKömür Yıkamaen_US
dc.subjectYüzdürme Batırmaen_US
dc.titleKoyunağılı (Mihalıççık) linyitlerinin yıkanabilirliğinin araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeInvestigation of the washability of the Koyunağılı (Mihalıççık) lignitesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisien_US
dc.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesien_US
dc.authorid0000-0003-4212-1591en_US
dc.identifier.volume11en_US
dc.identifier.startpage76en_US
dc.identifier.endpage83en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorArsoy, Zeyni
dc.contributor.institutionauthorÇiftçi, Hakan
dc.contributor.institutionauthorErsoy, Bahri


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Makaleler [36]
    Makale, olgu sunumu, editöre mektup vb.

Show simple item record