Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorSandıkcı, Mustafa
dc.contributor.authorMutlu, Hülya
dc.date.accessioned2019-12-30T12:48:47Z
dc.date.available2019-12-30T12:48:47Z
dc.date.issuedOcak 2019en_US
dc.identifier.urihttp://www.sobider.com/?mod=tammetin&makaleadi=&makaleurl=170058386_4754%20Mustafa%20SANDIKCI.pdf&key=32251
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4754
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11630/7780
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı Türkiye’de gastronomi alanında yazılmış makalelerin bibliyometrik olarak incelenmesidir. Araştırmanın evrenini, Türkiye’de 2013-2017 yılları arasında gastronomi alanında yayınlanan makaleler oluşturmaktadır. 2013- 2017 yılları arasında 14 farklı dergide gastronomi alanında 202 makale tespit edilmiş olup, bu makaleler toplam 443 yazar tarafından kaleme alınmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi tercih edilmiş olup, verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Makaleler yayınlanan dergi, yıl, dil, anahtar kelime, yazar sayısı, tema, araştırma metotları ve referans kaynakları gibi değişkenler ele alınarak incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, makalelerin en çok Turizm ve Gastronomi Araştırmaları dergisinde yayınlandığı, 2017 yılında gastronomi temalı makalelerin sayıca fazla olduğu, makalelerin %46,5 oran ile en çok iki yazar tarafından ortak yayınlandığı, en çok makale yayınlayan üniversitenin Gazi Üniversitesi olduğu, makalelerin en çok “Gastronomi ve Yiyecek İçecek Endüstrisi” temasında yazıldığı tespit edilmiştiren_US
dc.description.abstractThe aim of this research is to examine the bibliometric of articles written in Turkey in the field of gastronomy. The universe of the study consists of articles published in the field of gastronomy in Turkey between the years 2013-2017. 202 articles on gastronomy in 14 different journals between 2013 and 2017 have been identified and these articles have been written by 443 authors. Qualitative research method was preferred in this study and descriptive analysis method was used in data analysis. Articles such as journal, year, language, keyword, author number, theme, research methods and reference sources were examined. According to the results of the research, the most of the articles were published in the Journal of Tourism and Gastronomy Researches, in 2017 there were a large number of gastronomy-themed articles. It has been found that it is written in the “Gastronomy and Food Beverage Industry” theme.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherSosyal Bilimler Dergisi - The Journal of Social Sciencesen_US
dc.identifier.doi10.16990/SOBIDER.4754en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGastronomien_US
dc.subjectBibliyometrik Analizen_US
dc.subjectTurizmen_US
dc.subjectMakaleen_US
dc.titleGastronomi alanında yayınlanan makalelerin bibliyometrik profili (2013-2017)en_US
dc.title.alternativeBibliometric profile of articles published in the field of gastronomy (2013-2017)en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalSosyal Bilimler Dergisi - The Journal of Social Sciencesen_US
dc.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Turizm Fakültesien_US
dc.authorid0000-0002-1437-2484en_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.startpage32en_US
dc.identifier.endpage42en_US
dc.identifier.issue33en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorSandıkcı, Mustafa
dc.contributor.institutionauthorMutlu, Hülya


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Makaleler [5]
    Makale, olgu sunumu, editöre mektup vb.

Show simple item record