Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYılmaz, Hatice
dc.date.accessioned2019-12-31T09:13:38Z
dc.date.available2019-12-31T09:13:38Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.citationHatice Yılmaz, Afyonkarahisar’da Doğaya Dayalı Turizm Türlerini Tercih Eden Bireylerin Profillerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi http://www.nobel.gen.tr/yayindetay.aspx?yayin_id=2411, Cilt 6, Sayı 2, s. 58-64, Aralık 2016.en_US
dc.identifier.issn2146-5843
dc.identifier.issn2146-0078
dc.identifier.urihttp://www.nobel.gen.tr/yayindetay.aspx?yayin_id=2411
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11630/7792
dc.description.abstractGünümüzde eğitim ve kültür düzeylerinin yükselmesi ile demografik yapıda meydana gelen değişimler turizm türlerine yönelik talebi de etkilemektedir. Okuyarak, araştırarak dünya görüşleri değişen günümüzün modern insanı boş zamanlarını bozulmamış bir doğada geçirmek istemekte ve doğaya dayalı olarak yapılan aktiviteleri tercih etmektedirler. Afyonkarahisar, bulunduğu coğrafik konum itibariyle doğal alanlar açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. İlde bulunan Tarihi Milli Park, Tabiat Parkları, Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları, Avlaklar, Tabiat Anıtları, ve Tabiatı Koruma Alanı ekoturizm için önemli kaynaklardır. Bunlar dışında, özel statüsü olmayan alanlarda da ekoturizm faaliyetlerinin yapıldığı görülmektedir. Afyonkarahisar’da yapılan ekoturizm faaliyetleri incelendiğinde öne çıkan faaliyetlerin başında trekking gelmektedir. Özellikle doğa dernekleri veya benzer kuruluşlar tarafından farklı bir çok güzergâhda doğa yürüyüşü faaliyetleri gerçekleştirildiği bilinmektedir. Bununla birlikte Afyonkarahisar’da doğa turizmi faaliyetleri genellikle yerli halk tarafından gerçekleştirildiği, dışarıdan yeterince talep görmediği anlaşılmaktadır. Ziyaretçilerin, trekking başta olmak üzere piknik yapma, kamp yapma ve doğaya dayalı spor aktivitelerini gerçekleştirme amacıyla Afyonkarahisar’a geldikleri gözlemlenmiştir. Bundan yola çıkarak bu çalışmanın amacı Afyonkarahisar’da yaşayan ve boş zamanlarında trekking, mağara turizmi, kuş gözlemciliği gibi ekoturizm türlerine katılmayı tercih eden bireylerin profillerini belirlemektir. Bu amaçla hazırlanan anket soruları herhangi bir gruba bağlı olarak veya olmadan doğa aktivitelerine katılan bireylere uygulanmıştır. Özellikle Afyonkarahisar’a yönelik olarak böyle bir çalışmanın bulunmaması nedeniyle, araştırmanın literatüre katkı sağlaması beklenmektedir.en_US
dc.description.abstractToday, with rising levels of education and culture, demographic structure changes are occurring in a significant way affect the demand for types of tourism. Reading, researching the changing worldview of today’s modern man wants to spend their free time in unspoiled nature and they prefer based on the nature of the activities carried out. Afyonkarahisar, has a very important place in terms of geographical location as where ecotourism areas. Historical National Park in the province, Natural Parks, Wildlife Development Areas, Hunting Grounds, Natural Monuments, and Nature Conservation Areas are important resources for ecotourism. Apart from these, it is seen that the special status of the ecotourism activities in areas which are not. When examined ecotourism activities conducted in Afyonkarahisar come forward at the beginning of the trekking activities. Especially a lot of different associations, nature trekking route is known to have carried out activities. However, nature tourism activities in Afyonkarahisar is usually carried out by locals, it is understood that seeing enough demand outside. Visitors, especially trekking, picnics, camping and nature-based sports activities to do (orienteering, etc.) in order to realize it was observed that came to Afyonkarahisar. On this basis, this study aims to trekking in the leisure, cave tourism, ecotourism species of birds that choose to participate as observers, and to determine the profiles of individuals living in Afyonkarahisar. Questionnaire prepared for this purpose shall apply to individuals who participate in outdoor activities due to any group or without. Especially in the absence of such a study in order to Afyonkarahisar it is expected to contribute to the literature of this research to be carried out.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherUluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAfyonkarahisaren_US
dc.subjectDoğaturizmien_US
dc.subjectEkoturisten_US
dc.subjectTurist Profilien_US
dc.titleAfyonkarahisar’da doğaya dayalı turizm türlerini tercih eden bireylerin profillerini belirlemeye yönelik bir araştırmaen_US
dc.title.alternativeA study to determine the profile of ındividuals who preferences nature based tourism types in Afyonkarahisaren_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalUluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisien_US
dc.departmentAfyon Meslek Yüksekokuluen_US
dc.authorid0000-0002-7488-6460en_US
dc.authorid0000-0002-7488-6460en_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.startpage58en_US
dc.identifier.endpage64en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorYılmaz, Hatice


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Makaleler [69]
    Makale, olgu sunumu, editöre mektup vb.

Show simple item record