Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÇelik, Mustafa Yavuz
dc.contributor.authorErsoy, Metin
dc.contributor.authorYeşilkaya, Liyaddin
dc.contributor.authorYılmaz, Selim
dc.contributor.authorKöken, İzzet
dc.date.accessioned2020-01-02T11:23:17Z
dc.date.available2020-01-02T11:23:17Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.isbn978-605-01-1110-1
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11630/7838
dc.description.abstractDoğal yapı taşları, değişik çevresel etkilere maruz kalarak zaman içinde ayrışmaya başlar. Bu çevresel etkilerin en önemlilerinden birisi sudur. Kapiler su emme, doğal yapı taşları içine suyun girmesini sağlayan en önemli mekanizmalardan birisidir. Doğal yapı taşlarında kapiler su emme miktarı gözeneklilik geometrisine bağlıdır. Bu çalışmada Afyonkarahisar yöresinde yapı taşı olarak kullanılan İscehisar andezitlerinin değişik sulu ortamlarda kapiler su emme potansiyelleri incelenmiştir. Bu amaç için önce, İscehisar andezitlerinin, kimyasal, petrografik-mineralojik (polarizan mikroskop, XRD), gözenek çapı dağılımı ve fiziko-mekanik özellikleri belirlenmiştir. İkinci aşamada ise statik, sıcak, tuzlu ve asidik sulu ortamlarda kapiler su emme özelliklerini belirlemek amacıyla deneysel çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda andezitlerde kapiler su emme potansiyeli 4,70 ile 7,85 kg/m2s0.5 arasında bulunmuştur. En fazla kapiler su emme değerleri asidik değeri pH’ı 3 olan sularda ölçülmüştür. Andezitler, kapiler su emme kapasitesi 3,0 kg/m2s0.5 den daha büyük olduğu için “kuvvetli kapiler su emme” gösteren taşlar sınıfında yer almaktadır.en_US
dc.description.abstractIf natural building stones are exposed by various environmental influences, they begin to decompose over time. One of the most important of these environmental effects is water. Capillary water absorption is one of the most important mechanisms that enable water to enter natural building stones. The amount of water absorption in natural building stones depends on the pore geometry. In this study, the water absorption potentials of İscehisar andesite used as building stones in Afyonkarahisar region were investigated in different aqueous media. For this purpose, chemical, petrographic-mineralogical (polarizing microscope, XRD), porosity distribution and physico-mechanical properties of İscehisar andesite have been determined. In the second stage, experimental studies were carried out to determine the water absorption properties of the capillary in static, hot, saline and acidic aqueous media. As a result of these studies, water absorption potential was found between 4,70 and 7,85 kg/m2s0.5 in the andesite. The maximum capillary water uptake values were measured in the acidic pH 3 water. Since the water absorption capacity of andesite is greater than 3,0 kg/m2s0.5, it is classified as “stones that have strong water absorption”.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaden Mühendisleri Odasıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAndeziten_US
dc.subjectSulu Ortamen_US
dc.subjectKapileren_US
dc.subjectSu Emme Özelliğien_US
dc.subjectSuen_US
dc.titleAndezitlerde farklı sulu ortamların kapiler su emme özelliğine etkisinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of the effect of different aqueous environments on capillary water absorption in andesiteen_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.relation.journalTürkiye 9. Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi ve Sergisien_US
dc.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon Meslek Yüksekokuluen_US
dc.authorid0000-0002-9695-7370en_US
dc.identifier.startpage295en_US
dc.identifier.endpage304en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorÇelik, Mustafa Yavuz
dc.contributor.institutionauthorErsoy, Metin
dc.contributor.institutionauthorYeşilkaya, Liyaddin
dc.contributor.institutionauthorYılmaz, Selim


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record