Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÇelik, Mustafa Yavuz
dc.contributor.authorArsoy, Zeyni
dc.contributor.authorSert, Murat
dc.contributor.authorTığlı, Ramazan
dc.date.accessioned2020-01-02T13:05:30Z
dc.date.available2020-01-02T13:05:30Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11630/7844
dc.description.abstractAndezitler binalarda, yaya yolları, park ve bahçe düzenlemelerinde parke taşı, döşeme taşı, kaplama taşı olarak kullanılan volkanik kayaçlardır. Andezitlerin boşluklarında taşınan tuzlar, buharlaşma nedeniyle boşluklarda ve yüzeylerde birikmeye başlar. Tuz kristallerinin oluşumu sırasında hacmindeki artış nedeniyle boşluk basıncı artar ve ayrışma başlar. Doğal yapı taşlarında ayrışma olaylarının gözeneklilik, su emme gibi bazı fiziksel özellikler ile ilişkili olduğu bilinmektedir. Bu amaçla çalışma kapsamında andezitlerin petrografikmineralojik (polarizan mikroskop, XRD), kimyasal analiz, gözenek çapı dağılımı ve fiziko-mekanik özellikleri belirlenmiştir. İscehisar andezitinin tuz kristallenmesine dirençlerini belirlemek amacıyla sodyum sülfat dekahidrat ve sodyum klorür çözeltileriyle deneysel çalışmalar yapılmıştır. Andezitin tuz kristalleşmesine bağlı bozunma özellikleri ağırlık kaybı hesaplaması, tek eksenli basınç dayanımı ve ultrasonik hız ölçümleri ile belirlenmiştir. Deneysel çalışmalar, 15 tuz kristallenmesi döngüsünün andezitlerde çok önemli bir değişikliğe yol açmadığını göstermiştiren_US
dc.description.abstractAndesite are volcanic rocks which are used as widely in building and landscaping as pedestrian roads; parks and gardens are used as paving stones and covering stones. Transported soluble salts start to accumulate in the voids and on the surfaces due to evaporation. Due to the increase in volume during the formation of salt crystals in the voids, increase in the pressure and thus begins decomposition. It is known that decomposition events in the natural stones are related to some physical properties such as porosity and water absorption. Petrographic-mineralogical (microscope, XRD), chemical analysis, porosity distribution and physico-mechanical properties of the mentioned rocks have been determined. Experimental studies have been carried out with sodium sulfate decahydrate and sodium chloride solutions to determine the resistance of salt of andesite to salt crystallization. The decay properties of andesite due to salt crystallization were determined by weight loss, uniaxial compressive strength and ultrasonic velocity measurements. Experimental studies have shown that the salt crystallization of 15 cycle does not lead to a notable change in andesiteen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBatman Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBuilding Stoneen_US
dc.subjectSalt Crystallizationen_US
dc.subjectPorosityen_US
dc.subjectAndesiteen_US
dc.subjectWeight Lossen_US
dc.titleAfyonkarahisar yöresinde yapı taşı olarak kullanılan İscehisar andezitinin tuz kristallenmesine direncinin incelenmesien_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.relation.journalThe 1st International Engineering and Technology Symposium (IETS’18)en_US
dc.departmentAfyon Meslek Yüksekokuluen_US
dc.authorid0000-0002-9695-7370en_US
dc.identifier.startpage956en_US
dc.identifier.endpage964en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorÇelik, Mustafa Yavuz
dc.contributor.institutionauthorArsoy, Zeyni
dc.contributor.institutionauthorSert, Murat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record