Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÇelik, Mustafa Yavuz
dc.contributor.authorArsoy, Zeyni
dc.contributor.authorSert, Murat
dc.date.accessioned2020-01-02T13:14:28Z
dc.date.available2020-01-02T13:14:28Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11630/7845
dc.description.abstractHoya formasyonu yaklaşık 55 milyon yıl önce Orta – Geç Eosen dönemde çökelmiştir. Bu formasyonda altere olmuş kireçtaşlarının yanında yer yer 25 m kalınlığında altere olmuş dolomitik kireçtaşları da bulunmaktadır. Bu çalışmada Hoya formasyonundaki değişik yerlerden alınan dolomitik kireçtaşı numunelerinin endüstriyel alanda kullanılabilirliğinin araştırılmasını sağlamak amacıyla karakterizasyon testleri yapılmıştır. Bu amaçla çalışma kapsamında dolomitlerin petrografik-mineralojik (polarizan mikroskop, XRD), kimyasal analiz, gözeneklilik ve yoğunluk gibi fiziksel özellikleri belirlenmiştir. Dolomitlerin esas olarak dolomit ve daha az oranda kalsit minerallerinden oluştuğu tespit edilmiştiren_US
dc.description.abstractThe Hoya formation sedimented in the Middle-Late Eocene about 55 million years ago. In this formation, there are dolomitic limestones with a 25m thickness of almester beside the limestones. The purpose of this work is to perform characterization tests to investigate the availability of dolomitic limestone samples from various locations in the Hoya formation to the industrial site. Petrographic-mineralogical (microscope, XRD), chemical analysis, porosity and physical properties of the mentioned dolomites have been determined. Dolomites are mainly composed of dolomite and less calcite minerals.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBatman Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDolomiten_US
dc.subjectBatmanen_US
dc.subjectDolomiteen_US
dc.subjectCharacterizationen_US
dc.subjectHoya Formasyonuen_US
dc.titleBatman güneyinde Hoya formasyonu içindeki tebeşirli dolomitlerinin karakterizasyonuen_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.relation.journalThe 1st International Engineering and Technology Symposium (IETS’18)en_US
dc.departmentAfyon Meslek Yüksekokuluen_US
dc.authorid0000-0002-9695-7370en_US
dc.identifier.startpage411en_US
dc.identifier.endpage415en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorÇelik, Mustafa Yavuz
dc.contributor.institutionauthorArsoy, Zeyni
dc.contributor.institutionauthorSert, Murat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record