Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÇelik, Mustafa Yavuz
dc.contributor.authorArsoy, Zeyni
dc.contributor.authorSert, Murat
dc.date.accessioned2020-01-02T13:16:30Z
dc.date.available2020-01-02T13:16:30Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11630/7846
dc.description.abstractDoğal yapı taşları, farklı iklim şartlarına göre ıslanma-kuruma, su emme, tuz kristalleşmesi ve donma-çözülme gibi olaylardan etkilenmektedir. Bu şartlara göre de az veya çok ayrışmaktadır. Bu ayrışmaları benzetmek amacıyla laboratuvarlarda yaşlandırma deneyleri yapılmaktadır. Bu çalışmada ilk aşamada karakterizasyon deneyleri (kimyasal, mineralojikpetrografik, fiziko-mekanik) yapılmıştır. Daha sonra iki farklı boyuttaki (50x50x50 ve 300x50x50 mm) andezit örnekleri TS EN 12371 standartlarına göre 56 döngü donma ve çözülme deneyi uygulanmıştır. Son aşamada andezitlerin yoğunluk, gözeneklilik, kütle kaybı, ultrases geçiş hızı, basınç ve eğilme dayanımı gibi fiziksel ve mekanik parametrelerde meydana gelen değişiklikler incelenmiştir. Deneysel verilere göre andezitlerin donma-çözülme etkilerine dayanıklı olduğu belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractNatural building stones have been affected by different conditions such as wetting-drying, salt crystallization and freezing-thawing. According to these conditions, it is subject to deterioration. To simulate these deteriorations, aging tests are carried out in laboratories. In this study, characterization experiments (chemical, mineralogical-petrographic, physico-mechanical) were carried out in the first stage. Then, two different sizes (50x50x50 and 300x50x50 mm) samples according to TS EN 12371 standards 56 cycles of freezing and thawing test was applied. In the final stage, changes in physical and mechanical parameters such as density, porosity, mass loss, ultrasound velocity speed, compressive and flexural strength of andesites were investigated. According to463 experimental data, andesites were found to be resistant to freeze-thawing effects.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMulticongress Antalya 2018 V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAndeziten_US
dc.subjectYapı Taşıen_US
dc.subjectAndesiteen_US
dc.subjectBuilding Stoneen_US
dc.subjectFreezing-Thawingen_US
dc.subjectDonma-Çözülmeen_US
dc.titleDonma-çözülmenin farklı boyutlardaki İscehisar andezitinin fiziksel ve mekanik özelliklerine etkisinin incelenmesien_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.relation.journalMulticongress Antalya 2018 V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresien_US
dc.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon Meslek Yüksekokuluen_US
dc.authorid0000-0002-9695-7370en_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.startpage462en_US
dc.identifier.endpage482en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorÇelik, Mustafa Yavuz
dc.contributor.institutionauthorArsoy, Zeyni
dc.contributor.institutionauthorSert, Murat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record