Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÇelik, Mustafa Yavuz
dc.contributor.authorArsoy, Zeyni
dc.contributor.authorSert, Murat
dc.contributor.authorKahraman, Bedirhan
dc.date.accessioned2020-01-03T08:39:20Z
dc.date.available2020-01-03T08:39:20Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11630/7868
dc.description.abstractYapı taşlarının kullanım alanlarının belirlenmesinde çeşitli fiziksel ve mekanik özelliklerini bilmek gerekmektedir. Su emme miktarı mekanik ve fiziksel özellikleri etkilediği için bu özellikler arasında en önemlilerinden birisidir. Doğal yapı taşlarının su veya nemli ortamlardaki performansı su emme miktarı ile ilişkilidir. Yapı taşlarının belirli koşullar altında emdiği su miktarını belirlemek için su emme deneyleri yapılmaktadır. Bu çalışmanın amacı Afyonkarahisar yöresinde yapı taşı olarak kullanılan Ayazini tüflerinin su emme özelliklerini belirlemek ve su emme oranına su sıcaklığının etkisini incelemektir. Su emilimini etkileyen en önemli faktör gözenek miktarı ve gözenek boyut dağılımıdır. Bu nedenle Ayazini tüflerinin gözenek boyut dağılımı da belirlenmiştir. Ayazini tüflerinin toplam gözenekliliği %52,05 olup gözenek boyut dağılımı 0,01-400 µm arasında geniş bir aralıkta yer almaktadır. Büyük bir çoğunluğu 1-9 µm civarında gözenek boyut dağılımına sahip olan Ayazini tüfleri 2880 dakika sonunda saf suda %46,56 ve 30 °C su sıcaklığında %48,11 su emmiştir. 40 °C ve daha yüksek sıcaklık değerlerinde ise su emme miktarının azaldığı belirlenmiştir. Ayazini tüflerinin gözenekliliğine bağlı olarak yüksek su emme değerine sahip olması nedeniyle su ve nemli bölgelerde dikkatli kullanılması gerekmektedir.en_US
dc.description.abstractIt is necessary to know the various physical and mechanical properties of building blocks in determining their usage areas. Water absorption is one of the most important of these properties because it affects mechanical and physical properties. The performance of natural building stones in water or humid environments is related to the amount of water absorption. Water absorption tests are carried out to determine the amount of water absorbed by building blocks under certain conditions. The aim of this study is to determine the water absorption properties of Ayazini tuffs used as building blocks in Afyonkarahisar region and to investigate the effect of water temperature on water absorption rate. The most important factor affecting water absorption is pore size and pore size distribution. Therefore, pore size distribution of Ayazini tuffs was also determined. The total porosity of ayazini tuffs is 52.05% and the pore size distribution is in a wide range between 0.01-400 %m. The majority of Ayazini tuffs, having a pore size distribution of 1-9 48m, absorbed 46.56% in pure water and 48.11% water at 30 ° C water after 2880 minutes. At 40 ° C and higher temperatures, it was determined that the amount of water absorption decreased. Due to the porosity of ayazini tuffs, due to their high water absorption value, caution should be used in water and damp areas.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaden Mühendisleri Odasıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAyazini Tüfüen_US
dc.subjectYapı Taşıen_US
dc.subjectSu Emmeen_US
dc.subjectAyrışmaen_US
dc.subjectBuilding Stoneen_US
dc.subjectWater Absorptionen_US
dc.subjectWeatheringen_US
dc.titleAyazini (Afyonkarahisar) tüflerinde sıcaklığın zamana bağlı su emme özelliğine etkisinin incelenmesien_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.relation.journalProceedings of the 26th International Mining Congress and Exhibition of Turkey, IMCET 2019, Antalyaen_US
dc.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon Meslek Yüksekokuluen_US
dc.authorid0000-0002-9695-7370en_US
dc.identifier.startpage1625en_US
dc.identifier.endpage1634en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorÇelik, Mustafa Yavuz
dc.contributor.institutionauthorArsoy, Zeyni
dc.contributor.institutionauthorSert, Murat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record