Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorArıtan, Ekrem
dc.contributor.authorDumlupınar, İbrahim
dc.contributor.authorKocabaş, Cumhur
dc.contributor.authorKibici, Alkan
dc.contributor.authorYıldız, Ahmet
dc.contributor.authorBağcı, Metin
dc.contributor.authorKibici, Yaşar
dc.contributor.authorÇoban, Fazlı
dc.date.accessioned2014-11-18T07:34:29Z
dc.date.available2014-11-18T07:34:29Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationArıtan ,Ekrem , İbrahim Dumlupınar, Cumhur Kocabaş , Alkan Kibici, Ahmet Yıldız, Metin Bağcı, Yaşar Kibici ve Fazlı Çoban. "Sarıcakaya Bentonitik Ve Kaolinitik Killerin Mineralojik Ve Kimyasal Bileşiminin Pişme Davranışları Üzerine Etkisi." AKÜ Fen Bil. Dergisi Özel Sayı, (2009) : 139-146.en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/786
dc.description.abstractEskişehir’in Sarıcakaya ilçesi ve çevresinde andezitik ve dasitik bileşimli volkanik kayaçlarla ilişkili değişik mineralojik ve kimyasal özelliklerde alterasyon zonları bulunmaktadır. Söz konusu zonlarda çoğunlukla hakim kil minerali olarak simektit gözlenirken, bazı bölgelerdeki alterasyon zonlarında ise simektit ve kaolinit birlikteliği izlenmiştir. Hakim kil minerali olarak simektitin gözlendiği alterasyon zonları bentonitik killer, simektit ve kaolinit mineral birlikteliğinin izlendiği zonlar ise kaolinitik killer olarak tanımlanmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleSarıcakaya Bentonitik Ve Kaolinitik Killerin Mineralojik Ve Kimyasal Bileşiminin Pişme Davranışları Üzerine Etkisien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalFen Bilimleri Dergisien_US
dc.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Afyonkarahisar/Türkiye Dokuz Eylül Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği, Bölümü, İzmir Afyon Kocatepe Üniversitesi, Seramik Mühendisliği, Ana Bilim Dalı, Afyonkarahisar/Türkiye Afyon Kocatepe Üniversitesi, İscehisar Meslek Yüksek Okulu, Afyonkarahisar/Türkiye Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği, Bölümü, Kütahya Balıkesir Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği, Bölümü, Balıkesiren_US
dc.identifier.startpage139en_US
dc.identifier.endpage146en_US
dc.identifier.issueÖzel Sayıen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record